Zkvalitnění péče o pacienty v Nemocnici Vyškov

01. srpna 2020

Zdraví pacienta závisí nejen na prevenci a správné diagnostice, ale také na zdravotnické péči poskytované po vyšetření či zákrocích, ať už jde o rehabilitaci, či pobyt na nemocničním lůžku. Čekárny ordinací i lůžková oddělení oborů, jako jsou interna, pediatrie, chirurgie a gynekologie, jsou často velmi přeplněné. To se významně projevuje na opotřebení lékařského vybavení i zdravotnických pomůcek a potažmo i na samotné péči o pacienta. 

Nemocnice Vyškov je spádovou nemocnicí v okrese, ve kterém žije více než 90 000 obyvatel, a čítá 341 akutních lůžek a 90 lůžek následné péče.  Dlouhodobý intenzivní provoz napříč jejími odděleními zapříčinil opotřebení nemocničního zařízení a příslušenství, které je nezbytné pro včasnou diagnostiku a každodenní péči. Díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu bylo staré přístrojové vybavení nahrazeno 335 kusy nového. Pořízeny byly například ultrazvuky, plicní ventilátory, monitory životních funkcí, nová lůžka a řada dalších přístrojů včetně příslušenství pro diagnostické i terapeutické účely. 

S novými přístroji pracují lékaři a zdravotnický personál chirurgických oborů, na gynekologii, urologii, anesteziologii, traumatologii, dětských i dalších nemocničních odděleních. 

„Kdyby tento projekt neproběhl, nemocnice by nebyla schopna z vlastních zdrojů financovat nakoupené přístroje a techniku pro péči o pacienty, říká Radek Klimeš, ekonomický náměstek nemocnice Vyškov. Moderní přístroje pro včasnou diagnostiku a péči o pacienty zlepšují poskytovanou péči, zrychlují ji a zpřístupňují. V Nemocnici Vyškov nyní pacienti nemusejí trávit dlouhé hodiny v čekárnách ani mnoho dní na lůžku – nemocnice totiž od realizace projektu vykazuje kratší délku pobytu pacientů. Prováděné operační zákroky jsou s novými přístroji a vybavením bezpečnější a s možností využívat nové metody ve zdravotnictví je i diagnostika rychlejší a přesnější. Pacientům z Vyškova a jeho okolí se tak nyní dostává špičkové péče.

Zdravý
Kraj realizace: Jihomoravský kraj
Příjemce dotace: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Výše dotace: 86 394 996 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Zdraví pacienta závisí nejen na prevenci a správné diagnostice, ale také na zdravotnické péči poskytované po vyšetření či zákrocích, ať už jde o rehabilitaci, či pobyt na nemocničním lůžku. Čekárny ordinací i lůžková oddělení oborů, jako jsou interna, pediatrie, chirurgie a gynekologie, jsou často velmi přeplněné. To se významně projevuje na opotřebení lékařského vybavení i zdravotnických pomůcek a potažmo i na samotné péči o pacienta. 

Nemocnice Vyškov je spádovou nemocnicí v okrese, ve kterém žije více než 90 000 obyvatel, a čítá 341 akutních lůžek a 90 lůžek následné péče.  Dlouhodobý intenzivní provoz napříč jejími odděleními zapříčinil opotřebení nemocničního zařízení a příslušenství, které je nezbytné pro včasnou diagnostiku a každodenní péči. Díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu bylo staré přístrojové vybavení nahrazeno 335 kusy nového. Pořízeny byly například ultrazvuky, plicní ventilátory, monitory životních funkcí, nová lůžka a řada dalších přístrojů včetně příslušenství pro diagnostické i terapeutické účely. 

S novými přístroji pracují lékaři a zdravotnický personál chirurgických oborů, na gynekologii, urologii, anesteziologii, traumatologii, dětských i dalších nemocničních odděleních. 

„Kdyby tento projekt neproběhl, nemocnice by nebyla schopna z vlastních zdrojů financovat nakoupené přístroje a techniku pro péči o pacienty, říká Radek Klimeš, ekonomický náměstek nemocnice Vyškov. Moderní přístroje pro včasnou diagnostiku a péči o pacienty zlepšují poskytovanou péči, zrychlují ji a zpřístupňují. V Nemocnici Vyškov nyní pacienti nemusejí trávit dlouhé hodiny v čekárnách ani mnoho dní na lůžku – nemocnice totiž od realizace projektu vykazuje kratší délku pobytu pacientů. Prováděné operační zákroky jsou s novými přístroji a vybavením bezpečnější a s možností využívat nové metody ve zdravotnictví je i diagnostika rychlejší a přesnější. Pacientům z Vyškova a jeho okolí se tak nyní dostává špičkové péče.