Nová magnetická rezonance v České Lípě

08. září 2020

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je jediným poskytovatelem akutní zdravotní péče na Českolipsku, a tak zajišťuje základní péči pro oblast cca 110 000 obyvatel. V letních měsících díky turistickému ruchu (Máchovo jezero, Sloup v Čechách, Lužické hory aj.) k tomuto počtu navíc přibývají četní rekreanti a návštěvníci regionu. Aby nemocnice dostála vysokým nárokům na zdravotnickou péči, její lékaři a sestry se pořád vzdělávají a seznamují s nejnovějšími trendy. Neustále obnovovat stárnoucí zařízení a přístrojové vybavení pro ni však není finančně možné.
V rámci projektu proto byla v oblasti péče o zdraví pořízena nová moderní diagnostická technika. Především jde o přístrojové vybavení pro vyšetření břicha, cév a měkkých tkání včetně prsů, doplnění diagnostických přístrojů v oblasti pediatrie, traumatologie, chirurgie nebo interny nebo obnovu zařízení JIP.

Projekt je dalším krůčkem na dlouhé cestě zkvalitňování a zatraktivňování následné zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení.

Zdravý
Kraj realizace: Liberecký kraj
Příjemce dotace: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Výše dotace: 26 596 407 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je jediným poskytovatelem akutní zdravotní péče na Českolipsku, a tak zajišťuje základní péči pro oblast cca 110 000 obyvatel. V letních měsících díky turistickému ruchu (Máchovo jezero, Sloup v Čechách, Lužické hory aj.) k tomuto počtu navíc přibývají četní rekreanti a návštěvníci regionu. Aby nemocnice dostála vysokým nárokům na zdravotnickou péči, její lékaři a sestry se pořád vzdělávají a seznamují s nejnovějšími trendy. Neustále obnovovat stárnoucí zařízení a přístrojové vybavení pro ni však není finančně možné.
V rámci projektu proto byla v oblasti péče o zdraví pořízena nová moderní diagnostická technika. Především jde o přístrojové vybavení pro vyšetření břicha, cév a měkkých tkání včetně prsů, doplnění diagnostických přístrojů v oblasti pediatrie, traumatologie, chirurgie nebo interny nebo obnovu zařízení JIP.

Projekt je dalším krůčkem na dlouhé cestě zkvalitňování a zatraktivňování následné zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení.