Modernizace vybavení nemocnice v Havlíčkově Brodě

08. září 2020

Nemocnice v Havlíčkově Brodě poskytuje se svými 534 lůžky péči o zdraví pacientů na 19 odděleních. Aby nemocnice dostála vysokým nárokům na zdravotnickou péči, její sestry a lékaři se neustále vzdělávají a seznamují s nejnovějšími trendy. Zabezpečit veškerou obnovu přístrojového zařízení však pro nemocnici není finančně možné. Některé přístrojové vybavení bylo zastaralé, poruchové a provozně náročné, jiné zcela chybělo.

V rámci projektu bylo vybavení nemocnice modernizováno. Nové přístroje v perinatologickém centru a při dalších oborech návazné péče nyní pomáhají se včasnou diagnostikou nemocí, snížením doby rekonvalescence a pomáhají snížit riziko recidivy. V oblasti péče o zdravý vývoj dítěte těsně po porodu byl zaveden systém Rooming-in, který umožňuje společný pobyt maminky s dítětem 24 hodin denně.

Zdravý
Kraj realizace: Kraj Vysočina
Příjemce dotace: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Výše dotace: 81 165 750 Kč

9874 pracovních míst ve výzkumu a vývoji

Hlavně nebýt montovnou Evropy. Musíme udělat všechno pro to, abychom měli vlastní výzkum a vývoj. Tak pokud bychom mohli odpovědět za Evropskou unii… Oni si to myslí taky. Dokonce nám poslali peníze na projekty, které jsou určeny výhradně na výzkum vývoj. Díky tomu vzniklo dokonce necelých deset tisíc míst pro výzkumné pracovníky. Tolik za EU, což není špatné, že?

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let