O IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) patří mezi největší operační programy spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). IROP je zaměřen na rozvoj regionů – jeho podpora směřuje do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Šíře dotačních možností byla pro přehlednost rozdělena do několika oblastí označených piktogramem:

 

Moderní a bezpečná doprava v regionech

Zvýšení transparentnosti a dostupnosti veřejné správy občanům a modernizace IZS

Infrastruktura sociálních služeb a sociální podnikání

Efektivní zdravotní péče

Energeticky úsporné bydlení

Lepší podmínky pro vzdělávání

Obnova a zpřístupnění kulturního dědictví