Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má nové zdravotnické vybavení

01. srpna 2020

Kardiovaskulární onemocnění jsou uváděna jako nejčastější příčina úmrtí v České republice jejich výskyt je vysoký a bohužel narůstá i počet nádorových onemocnění. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je největší nemocnicí v Ústeckém kraji, funguje jako spádová nemocnice pro celý Ústecký kraj a v některých oborech dokonce i pro Karlovarský a Liberecký kraj. Jako jediná nemocnice v kraji má své kardiocentrum, onkologické centrum či komplexní cerebrovaskulární centrum pro pacienty s mozkovou příhodou.

Díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu se podařilo zřizovateli Masarykovy nemocnice, Krajské zdravotní, a. s., získat prostředky na nákup nových přístrojů a zdravotnické techniky za bezmála 100 milionů korun a vybavit tak téměř 20 oddělení nemocnice.

Pacienti z Ústeckého kraje jsou hospitalizováni právě na specializovaných odděleních v Masarykově nemocnici: Péče zde je specializovanější, nemocnice má širší základnu přístrojů a vyšetřovacích metod, vysvětluje vedoucí střediska dotačních programů Krajské zdravotní, a. s., Ing. Iva Urbanová. 

Ještě před realizací byla ovšem péče na jednotlivých odděleních nemocnice obtížně dostupná. Řada přístrojů byla zastaralá: Přístroje buď chyběly úplně, nebo byly nejen fyzicky, ale i morálně zastaralé, komentuje situaci paní Urbanová. Pacienti tak byli odesíláni na vyšetření do Centra vysoce specializované péče (CVSP), které bylo technicky zajištěné, jenže tím docházelo k jeho přetížení. Dlouhé čekací doby a nedostatek času na vyšetření to byly faktory, které zatěžovaly provoz nemocnice.

Za podpory z IROP se pořídilo do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na 73 kusů zdravotnického vybavení, nových moderních přístrojů a příslušenství i technologií. 

Pacienti jsou nyní spokojenější, zkrátily se čekací doby, vyšetření probíhá ve větším klidu. Účel to splnilo určitě, říká k projektu paní Urbanová, šlo o zkvalitnění a také zintenzivnění návazné péče, a to se povedlo. I díky dobrému zázemí se Masarykova nemocnice nyní může soustředit také na vzdělávání a výzkum, v roce 2018 například uspořádala konferenci na téma ošetřovatelské péče v geriatrii. 

S obecně vyšším věkem v populaci jdou bohužel ruku v ruce i onemocnění srdce či nádorová onemocnění. Včasná a přesná diagnóza i léčba odborníky, která se bez dobrého vybavení a funkčních přístrojů neobejde, tak rozhoduje o životech.

Zdravý
Kraj realizace: Ústecký kraj
Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.
Výše dotace: 81 915 062 Kč

9874 pracovních míst ve výzkumu a vývoji

Hlavně nebýt montovnou Evropy. Musíme udělat všechno pro to, abychom měli vlastní výzkum a vývoj. Tak pokud bychom mohli odpovědět za Evropskou unii… Oni si to myslí taky. Dokonce nám poslali peníze na projekty, které jsou určeny výhradně na výzkum vývoj. Díky tomu vzniklo dokonce necelých deset tisíc míst pro výzkumné pracovníky. Tolik za EU, což není špatné, že?

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Kardiovaskulární onemocnění jsou uváděna jako nejčastější příčina úmrtí v České republice jejich výskyt je vysoký a bohužel narůstá i počet nádorových onemocnění. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je největší nemocnicí v Ústeckém kraji, funguje jako spádová nemocnice pro celý Ústecký kraj a v některých oborech dokonce i pro Karlovarský a Liberecký kraj. Jako jediná nemocnice v kraji má své kardiocentrum, onkologické centrum či komplexní cerebrovaskulární centrum pro pacienty s mozkovou příhodou.

Díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu se podařilo zřizovateli Masarykovy nemocnice, Krajské zdravotní, a. s., získat prostředky na nákup nových přístrojů a zdravotnické techniky za bezmála 100 milionů korun a vybavit tak téměř 20 oddělení nemocnice.

Pacienti z Ústeckého kraje jsou hospitalizováni právě na specializovaných odděleních v Masarykově nemocnici: Péče zde je specializovanější, nemocnice má širší základnu přístrojů a vyšetřovacích metod, vysvětluje vedoucí střediska dotačních programů Krajské zdravotní, a. s., Ing. Iva Urbanová. 

Ještě před realizací byla ovšem péče na jednotlivých odděleních nemocnice obtížně dostupná. Řada přístrojů byla zastaralá: Přístroje buď chyběly úplně, nebo byly nejen fyzicky, ale i morálně zastaralé, komentuje situaci paní Urbanová. Pacienti tak byli odesíláni na vyšetření do Centra vysoce specializované péče (CVSP), které bylo technicky zajištěné, jenže tím docházelo k jeho přetížení. Dlouhé čekací doby a nedostatek času na vyšetření to byly faktory, které zatěžovaly provoz nemocnice.

Za podpory z IROP se pořídilo do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na 73 kusů zdravotnického vybavení, nových moderních přístrojů a příslušenství i technologií. 

Pacienti jsou nyní spokojenější, zkrátily se čekací doby, vyšetření probíhá ve větším klidu. Účel to splnilo určitě, říká k projektu paní Urbanová, šlo o zkvalitnění a také zintenzivnění návazné péče, a to se povedlo. I díky dobrému zázemí se Masarykova nemocnice nyní může soustředit také na vzdělávání a výzkum, v roce 2018 například uspořádala konferenci na téma ošetřovatelské péče v geriatrii. 

S obecně vyšším věkem v populaci jdou bohužel ruku v ruce i onemocnění srdce či nádorová onemocnění. Včasná a přesná diagnóza i léčba odborníky, která se bez dobrého vybavení a funkčních přístrojů neobejde, tak rozhoduje o životech.