Modernizace zdravotních přístrojů zefektivnila v Klatovské nemocnici léčbu

01. srpna 2020

Přestože má město Klatovy ležící 40 kilometrů jižně od Plzně jen něco málo přes 22 tisíc obyvatel, každý den do něj míří stovky a tisíce lidí z Plzně, Domažlicka i Strakonicka. Klatovy totiž kromě turistických památek nabízejí v místní nemocnici i prvotřídní zdravotnickou péči, k níž jí dopomohly dotace z programu IROP.

Klatovská nemocnice, a. s., nabízí pacientům své služby už přes sto let. Jedná se o dlouhou dobu, během které nemocnice musejí udržovat krok s dobou, nejen co se týče léčebných metod, ale i co do používaných zdravotnických přístrojů. Ty v průběhu času morálně zastaraly. Nemocnice si však pořízení nového vybavení nemohla ze svého rozpočtu dovolit. 

Její vedení se proto v roce 2016 rozhodlo požádat o udělení dotace, která měla se zvýšením kvality poskytované péče pomoci. Dotaci IROP ve výši 60 milionů korun nakonec nemocnice skutečně získala. Za získané prostředky Klatovská nemocnice pořídila 299 kusů zdravotnických přístrojů, které podle ředitele nemocnice Jiřího Zeithamla zajistily vyšší kvalitu, rychlost a přesnost služeb zdravotnického zařízení. 

Nové přístroje lékaři a nemocniční personál využívají od června 2019 na oddělení klinické biochemie a hematologie, transfuzním oddělení, oddělení lékařské mikrobiologie, oddělení kostního metabolismu, oddělení anesteziologicko-resuscitačním, na neurologii, chirurgii, na dětském oddělení, interním oddělení, gynekologicko-porodnickém oddělení, ortopedii, při rehabilitaci a radiodiagnostickém oddělení. 

Ceny jednotlivých přístrojů se pohybovaly od desítek tisíc (záznamník na detekci srdečních arytmií) až po jednotky milionů korun (například přístroj s názvem Biotyper, který zkrátí identifikaci mikrobů ve vzorku na polovinu času). Díky novému vybavení dokážou lékaři rychleji diagnostikovat příčinu zdravotních problémů a včas nasadit efektivní léčbu. Další výhodou je, že se díky dotaci zjednodušila spolupráce mezi jednotlivými odděleními. 

Všechny nově pořízené přístroje pomohou s návaznou péčí, která byla předmětem dotační výzvy. Návaznou péčí se rozumí taková péče, které bezprostředně předchází nebo přímo navazuje na péči specializovanou a je poskytována pacientům, kteří již vysoký stupeň specializované léčby nepotřebují. Patří sem diagnostika, prevence a ambulantní péče a následně také lůžková či rehabilitační péče. 

„Nejenže došlo k obměně starších typů, ale oddělení se podařilo dovybavit také několika unikátními přístroji. S hrdostí lze říci, že kvalitou vybavení nyní patříme k předním pracovištím v České republice,“ shrnuje přínos dotace MUDr. Richard Pikner, Ph.D., z Oddělení  klinických  laboratoří  a  kostního  metabolismu Klatovské nemocnice, které poskytují vyšetření jak pro Klatovskou nemocnici, tak také pro další specializovaná pracoviště krajských nemocnic.

Zdravý
Kraj realizace: Plzeňský kraj
Příjemce dotace: Klatovská nemocnice, a.s.
Výše dotace: 60 337 601 Kč

9874 pracovních míst ve výzkumu a vývoji

Hlavně nebýt montovnou Evropy. Musíme udělat všechno pro to, abychom měli vlastní výzkum a vývoj. Tak pokud bychom mohli odpovědět za Evropskou unii… Oni si to myslí taky. Dokonce nám poslali peníze na projekty, které jsou určeny výhradně na výzkum vývoj. Díky tomu vzniklo dokonce necelých deset tisíc míst pro výzkumné pracovníky. Tolik za EU, což není špatné, že?

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Přestože má město Klatovy ležící 40 kilometrů jižně od Plzně jen něco málo přes 22 tisíc obyvatel, každý den do něj míří stovky a tisíce lidí z Plzně, Domažlicka i Strakonicka. Klatovy totiž kromě turistických památek nabízejí v místní nemocnici i prvotřídní zdravotnickou péči, k níž jí dopomohly dotace z programu IROP.

Klatovská nemocnice, a. s., nabízí pacientům své služby už přes sto let. Jedná se o dlouhou dobu, během které nemocnice musejí udržovat krok s dobou, nejen co se týče léčebných metod, ale i co do používaných zdravotnických přístrojů. Ty v průběhu času morálně zastaraly. Nemocnice si však pořízení nového vybavení nemohla ze svého rozpočtu dovolit. 

Její vedení se proto v roce 2016 rozhodlo požádat o udělení dotace, která měla se zvýšením kvality poskytované péče pomoci. Dotaci IROP ve výši 60 milionů korun nakonec nemocnice skutečně získala. Za získané prostředky Klatovská nemocnice pořídila 299 kusů zdravotnických přístrojů, které podle ředitele nemocnice Jiřího Zeithamla zajistily vyšší kvalitu, rychlost a přesnost služeb zdravotnického zařízení. 

Nové přístroje lékaři a nemocniční personál využívají od června 2019 na oddělení klinické biochemie a hematologie, transfuzním oddělení, oddělení lékařské mikrobiologie, oddělení kostního metabolismu, oddělení anesteziologicko-resuscitačním, na neurologii, chirurgii, na dětském oddělení, interním oddělení, gynekologicko-porodnickém oddělení, ortopedii, při rehabilitaci a radiodiagnostickém oddělení. 

Ceny jednotlivých přístrojů se pohybovaly od desítek tisíc (záznamník na detekci srdečních arytmií) až po jednotky milionů korun (například přístroj s názvem Biotyper, který zkrátí identifikaci mikrobů ve vzorku na polovinu času). Díky novému vybavení dokážou lékaři rychleji diagnostikovat příčinu zdravotních problémů a včas nasadit efektivní léčbu. Další výhodou je, že se díky dotaci zjednodušila spolupráce mezi jednotlivými odděleními. 

Všechny nově pořízené přístroje pomohou s návaznou péčí, která byla předmětem dotační výzvy. Návaznou péčí se rozumí taková péče, které bezprostředně předchází nebo přímo navazuje na péči specializovanou a je poskytována pacientům, kteří již vysoký stupeň specializované léčby nepotřebují. Patří sem diagnostika, prevence a ambulantní péče a následně také lůžková či rehabilitační péče. 

„Nejenže došlo k obměně starších typů, ale oddělení se podařilo dovybavit také několika unikátními přístroji. S hrdostí lze říci, že kvalitou vybavení nyní patříme k předním pracovištím v České republice,“ shrnuje přínos dotace MUDr. Richard Pikner, Ph.D., z Oddělení  klinických  laboratoří  a  kostního  metabolismu Klatovské nemocnice, které poskytují vyšetření jak pro Klatovskou nemocnici, tak také pro další specializovaná pracoviště krajských nemocnic.