Správné odpovědi v soutěži 25 let CRR

 

 

Správné odpovědi soutěžních otázek:

 

1) V jakém roce byla založena Regionální rozvojová agentura ČR, předchůdce Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR)?

Správná odpověď: 1996

2) Čím se Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR) především zabývá?

Správná odpověď: administrací a kontrolou čerpání evropských fondů

3) Které ministerstvo řídí CRR?

Správná odpověď: Ministerstvo pro místní rozvoj

4) Jaká je zkratka operačního programu, přes který se v České republice od roku 2014 rozdělují finanční dotace poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)?

Správná odpověď: IROP

5) Co znamená zkratka IROP?

Správná odpověď: Integrovaný regionální operační program

6) Kdo může žádat o dotace z IROP?

Správná odpověď: kraje, města, obce nebo jejich zřízené organizace, ale i neziskové organizace, vlastníci bytových domů a památek a další typy žadatelů

7) Na které projekty jsou určeny dotace z IROP?

Správná odpověď: na projekty realizované v 13 krajích České republiky, kromě Prahy

8) Kolik piktogramů, v programovém období 2014-2020, reprezentuje šíři podpory Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)?

Správná odpověď: 7

9) Kolik miliard EUR bylo vyhrazeno na podporu našich regionů z IROP v programovém období 2014 – 2020?

Správná odpověď: cca 5,4 mld. EUR

10) Jakou barvu nenajdeme mezi piktogramy IROP?

Správná odpověď: černá

11) Kolik členů má “rodinka IROP”?

Správná odpověď: 6

12) Jedna z nových expozic, vybudovaných díky podpoře z IROP na hradě Roštejn, přibližuje návštěvníkům:

Správná odpověď: téma lesa, lovectví a myslivosti

13) V jakém městě proběhla Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ?

Správná odpověď: Hořice

14) Renovace celkem kolika panelových bytových domů proběhla díky podpoře z IROP na sídlišti II. v Bystřici nad Pernštejnem?

Správná odpověď: 6

15) V které z těchto nemocnic byl realizován projekt “Zvýšení kvality návazné péče” a podpořen z IROP?

Správná odpověď: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

16) Nové sociální byty ve městě Uherský Ostroh, nacházející se v bývalé budově Základní umělecké školy v ulici Kostelní, disponují jakou celkovou kapacitou osob?

Správná odpověď: 12

17) Kolik kol lze umístit do nového automatického parkovacího zařízení pro kola na nádraží v Lysé nad Labem?

Správná odpověď: 118

18) Kolik nových nízkopodlažních bezbariérových vozidel bylo i díky podpoře z IROP zakoupeno v rámci projektu „Nákup nízkoemisních vozidel pro MAD v Děčíně“?

Správná odpověď: 21

19) Jaká je kapacita dětí v nově vybudované mateřské školce v obci Březová-Oleško, která byla postavena i díky podpoře z IROP?

Správná odpověď: 48

20) „Rozvoj infrastruktury pro poskytování služeb a péče o zdraví – Zvýšení kvality návazné péče v Plzeňském kraji“, které konkrétní nemocnice se týká tento projekt (byla příjemcem dotace)?

Správná odpověď: Klatovská nemocnice

21) Na jakém zámku proběhla díky podpoře z IROP rekonstrukce objektu “Šlechtická škola v přírodě”?

Správná odpověď: Slatiňany

22) V jakém městě se nachází cyklostezka realizovaná díky podpoře z IROP pod názvem “Holice – Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů”?

Správná odpověď: Olomouc

23) Jaké číslo popisné má dům v Žatci, ve kterém se nachází památka UNESCO, Městská knihovna, která byla díky podpoře z IROP revitalizována?

Správná odpověď: 52

24) Kolik pracovních míst pro hendikepované vzniklo v sociálním podniku během projektu realizovaného také díky podpoře z IROP – „Rozšíření výroby sociálního podniku Pivovar Chříč“?

Správná odpověď: 3

25) V jakém městě se nachází Goethova vyhlídka, která byla díky podpoře z IROP zrekonstruována a zpřístupněna veřejnosti?

Správná odpověď: Karlovy Vary

 

Seznam výherců soutěže 25 let CRR