Moderní

Výstavba požární zbrojnice – Skalná

Popis projektu

Jednota sboru dobrovolných hasičů plní významnou funkci. Spolu s profesionálními hasiči zachraňují lidské životy a majetek před ohněm, pomáhají s vyprošťováním nebo při živelných pohromách.

Mezi tyto statečné patří i hasiči ze sboru Skalná. Za každým jejich úspěšným zásahem se skrývá mnoho námahy při nácvicích. Snahu hasičů značně omezovala budova, ve které se požární stanice nacházela. Protože budova původně nebyla navržena jako stanice, neposkytovala hasičům dostatečný prostor. Malé garáže zase neumožňovaly rychlý výjezd při zásazích. Budova se nacházela za hranicí životnosti, do střechy zatékalo.

Jediné vhodné řešení se ukázalo být přesunutí stanice do nové budovy v ulici Česká s přímým napojením na silnici druhé třídy. Vystavěna byla zcela nová stanice s kapacitou pro 25 záchranářů, garáž pro 4 hasičské vozy, sklady a dvoupodlažní věž sloužící k sušení hadic.

Příjemce dotace

Město Skalná

Výše dotace

33 844 984 Kč
zpět na mapu projektů