Kompletní rekonstrukce a dostavba hasičské stanice ve Zlíně

08. září 2020

Z hlediska nároků na techniku patří stanice hasičského záchranného sboru Zlínského kraje mezi 11 největších stanic v ČR. Její původní koncepce dostatečně nezajišťovala bezproblémový chod v době mimořádné události. Technika stanice nebyla kvůli nedostatku prostoru řádně garážována, v důsledku čehož měl sbor v zimním období problémy vozy nastartovat. Vnější plochy v rámci areálu stanice tvořil nekvalitní povrch. Areál stanice byl navíc špatně odkanalizován a odvodňován, takže při vytrvalejších deštích docházelo k zatopení některých jejích částí. Tyto nedostatky snižovaly rychlost a efektivnost hasičů při výjezdech.

V rámci projektu byla stanice kompletně rekonstruována a dostavěna. Vzniklo nové garážové stání, které zajišťuje kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení. Rekonstrukce tak umožňuje efektivní práci a zkracuje reakční dobu hasičské jednotky při ochraně životů a majetku obyvatel.

Moderní
Kraj realizace: Zlínský kraj
Příjemce dotace: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Výše dotace: 126 419 961 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Z hlediska nároků na techniku patří stanice hasičského záchranného sboru Zlínského kraje mezi 11 největších stanic v ČR. Její původní koncepce dostatečně nezajišťovala bezproblémový chod v době mimořádné události. Technika stanice nebyla kvůli nedostatku prostoru řádně garážována, v důsledku čehož měl sbor v zimním období problémy vozy nastartovat. Vnější plochy v rámci areálu stanice tvořil nekvalitní povrch. Areál stanice byl navíc špatně odkanalizován a odvodňován, takže při vytrvalejších deštích docházelo k zatopení některých jejích částí. Tyto nedostatky snižovaly rychlost a efektivnost hasičů při výjezdech.

V rámci projektu byla stanice kompletně rekonstruována a dostavěna. Vzniklo nové garážové stání, které zajišťuje kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení. Rekonstrukce tak umožňuje efektivní práci a zkracuje reakční dobu hasičské jednotky při ochraně životů a majetku obyvatel.