Moderní

Sdílení zdravotnické obrazové dokumentace a zavedení služeb eHealth

Popis projektu

Podpora technologií ve zdravotnictví je klíčová. Nové přístroje a postupy umožňují provádět dříve nemyslitelné zákroky, lékaři mají k dispozici více informací a mohou komunikovat s kolegy vzdálenými stovky kilometrů. Krajská zdravotní, a. s. doposud využívala pro komunikaci při poskytování zdravotní péče centrální PACS systém. Kvůli zvyšování objemu dat a zastaralosti platformy však nebylo možné se systémem pracovat dostatečně bezpečně a efektivně.

V rámci projektu byla platforma modernizována a pořízen nový informační systém. Nový systém umožňuje vytváření zabezpečených účtů za pomoci obyčejného internetového prohlížeče a usnadňuje sdílení a nahlížení do výsledků vyšetření pacienta při jeho přesunu.

Příjemce dotace

Krajská zdravotní, a.s.

Výše dotace

9 280 963 Kč

Video o projektu

zpět na mapu projektů