Úsporný

Regenerace bytového domu č.p. 2152, 2153, ul. Severní, Česká Lípa

Popis projektu

V 50. až 80. letech minulého století bylo po celé republice postaveno velké množství panelových bytových domů. Tehdy používaná technologie stavby však nesplňuje aktuálně platné požadavky na tepelné vlastnosti jednotlivých konstrukcí tvořících plášť obytné budovy. Takovou technologií byly vystavěny i bytové domy č. p. 2152 a 2153 v ulici Severní v České Lípě. V zimě docházelo k promrzání konstrukce objektu a v létě se budova výrazně přehřívala. Úniky tepla s sebou přinášely vysoké náklady pro obyvatele domů.
V rámci projektu IROP byly budovy zrekonstruovány. Zatepleny byly obvodové stěny a střecha. Rekonstrukce snížila energetickou náročnost budov, díky čemuž setří náklady obyvatel domu na bydlení.

Příjemce dotace

Společenství vlastníků jednotek Severní 2152 - 2153, Česká Lípa

Výše dotace

2 781 551 Kč

Fotogalerie

zpět na mapu projektů