Když vlastníkům záleží na domě i životním prostředí

01. srpna 2020

Smyslem Integrovaného regionálního operačního programu je zlepšovat životní podmínky obyvatel regionů České republiky. A mimo jiného směřuje svou podporu i do samotného bydlení obyvatel. Místo, kde žijeme, má bezesporu vliv na kvalitu našeho života. Vlastníci bytového domu v ulici Lexova v Pardubicích se proto rozhodli využít této podpory týkající se energetické náročnosti domu a prodloužit tak i jeho životnost.  

Nehospodárný provoz objektů má negativní dopad na životní prostředí. Snížení spotřeby energie objektů současně snižuje produkci oxidu uhličitého do ovzduší. Bytový dům č. p. 2326–2329 Lexova v Pardubicích z důvodu vysoké energetické náročnosti takto nehospodárný a neekologický provoz dlouhodobě vykazoval, s čímž byli jeho vlastníci nespokojeni, ale zároveň si nemohli dovolit projekt za bezmála 4 miliony korun sami financovat. Domu se čtyřmi podlažími a suterénem chybělo zateplení obvodových stěn, stropu i půdy. Jeho fasádu navíc zdobí plastické ornamenty a  květinový motiv –⁠ prvky typické pro mnoho pardubických stavení –⁠ tvoří charakter domu, ale současně představují komplikace při stavebních úpravách. 

„Dům je zděný a vyniká ornamenty, které zůstaly zachovány,“ komentuje realizaci projektu Iva Šoula Rokytková, jednatelka společnosti Barevné domy, která se zabývá revitalizací budovy: „Je doteplený, ale nezměnil se jeho ráz.“ Revitalizace bytového domu v ulici Lexova přinesla obrovské snížení konečné spotřeby energie a dosažení lepšího klasifikačního stupně. Celková úspora dodané energie byla po roce realizace projektu o 45,64 % nižší oproti předešlým letům. Zároveň došlo ke změně třídy energetické náročnosti budovy z E na C. Mimo zateplení půdy, stropu v 1. podlaží a obvodových stěn, došlo i na rekonstrukci balkonů, taktéž v původním duchu, aby zdobné ornamenty na fasádě domu nadále vynikaly. „Všichni vlastníci jsou s výsledkem spokojeni,“ dodává paní Šoula Rokytková.

Úsporný
Kraj realizace: Pardubický kraj
Příjemce dotace: Společenství vlastníků domu č. p. 2326 - 2329 Lexova, Pardubice
Výše dotace: 1 184 893 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Smyslem Integrovaného regionálního operačního programu je zlepšovat životní podmínky obyvatel regionů České republiky. A mimo jiného směřuje svou podporu i do samotného bydlení obyvatel. Místo, kde žijeme, má bezesporu vliv na kvalitu našeho života. Vlastníci bytového domu v ulici Lexova v Pardubicích se proto rozhodli využít této podpory týkající se energetické náročnosti domu a prodloužit tak i jeho životnost.  

Nehospodárný provoz objektů má negativní dopad na životní prostředí. Snížení spotřeby energie objektů současně snižuje produkci oxidu uhličitého do ovzduší. Bytový dům č. p. 2326–2329 Lexova v Pardubicích z důvodu vysoké energetické náročnosti takto nehospodárný a neekologický provoz dlouhodobě vykazoval, s čímž byli jeho vlastníci nespokojeni, ale zároveň si nemohli dovolit projekt za bezmála 4 miliony korun sami financovat. Domu se čtyřmi podlažími a suterénem chybělo zateplení obvodových stěn, stropu i půdy. Jeho fasádu navíc zdobí plastické ornamenty a  květinový motiv –⁠ prvky typické pro mnoho pardubických stavení –⁠ tvoří charakter domu, ale současně představují komplikace při stavebních úpravách. 

„Dům je zděný a vyniká ornamenty, které zůstaly zachovány,“ komentuje realizaci projektu Iva Šoula Rokytková, jednatelka společnosti Barevné domy, která se zabývá revitalizací budovy: „Je doteplený, ale nezměnil se jeho ráz.“ Revitalizace bytového domu v ulici Lexova přinesla obrovské snížení konečné spotřeby energie a dosažení lepšího klasifikačního stupně. Celková úspora dodané energie byla po roce realizace projektu o 45,64 % nižší oproti předešlým letům. Zároveň došlo ke změně třídy energetické náročnosti budovy z E na C. Mimo zateplení půdy, stropu v 1. podlaží a obvodových stěn, došlo i na rekonstrukci balkonů, taktéž v původním duchu, aby zdobné ornamenty na fasádě domu nadále vynikaly. „Všichni vlastníci jsou s výsledkem spokojeni,“ dodává paní Šoula Rokytková.