Moderní

Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Popis projektu

Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje pro paměťové instituce byl výrazně technicky zastaralý. Byl vytvořen v roce 1997 a v současné době už nemá smluvní podporu dodavatelů (dodavatel se dané problematice již nevěnuje). Původní aplikace nebyla technicky podporovaná, neumožňovala komplexní správu sbírkového fondu a nesplňovala bezpečnostní kritéria pro oblast IT.

V rámci projektu byl vytvořen nový Evidenční systém pro paměťové instituce zřizované Zlínským krajem. Evidence tak nyní představuje softwarový nástroj, který v souladu s nejnovějšími postupy, technikami, metodami a technologiemi umožňuje pracovníkům muzeí a galerií bezpečnou správu sbírek.

Příjemce dotace

Zlínský kraj

Výše dotace

4 169 537 Kč
zpět na mapu projektů