Na výstavbu a rekonstrukci infekčních klinik a oddělení poskytneme přes 1,8 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil tři výzvy na podporu vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení. Více než 1,8 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) mohou žadatelé využít na stavbu, rekonstrukce nebo modernizaci lůžkových infektologických klinik a oddělení. Příjem žádostí o podporu odstartuje v dubnu 2024.