IROP myslí i na malé obce. Integrované nástroje jedou na plné obrátky

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku v podpoře regionů. Po vyhlášení všech výzev pro integrované nástroje dokončil hodnocení programových rámců komunitně vedeného místního rozvoje ve venkovském prostoru (CLLD), čímž dal zelenou všem strategiím, které pomáhají rozvoji území České republiky.