Nové výcvikové středisko pro záchranáře z Jihomoravského kraje

01. srpna 2020

Ještě na sklonku roku 2019 probíhala praktická výuka záchranářů Jihomoravského kraje v provizorních prostorách skladů v suterénu jejich výjezdové základny v Brně-Bohunicích. Tyto podmínky byly již nevyhovující; chybělo zázemí pro zajištění odborné přípravy záchranářského sboru, technické vybavení i simulátory, které zasazují výcvik do reálného prostředí. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl proto podpořen vznik nového Vzdělávacího a výcvikového střediska zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (dále ZZS JmK).

Jihomoravská záchranka systematicky a intenzivně školí své zaměstnance od roku 2013. Zajišťuje nejen výuku zdravotnických záchranářů, ale i příslušníků ostatních složek integrovaného záchranného systému a nabízí kurzy první pomoci pro veřejnost. Nová budova, která vznikla díky podpoře z IROP, je plná moderních technologií. Středisko nabízí simulaci v komplikovaném terénu i ve výškách, k čemuž slouží speciální lezecká stěna. V simulačních místnostech je možné navodit atmosféru v jakékoliv denní době, tedy i za úplné tmy. Na nových simulátorech (mezi nimi je i rodička a dítě), které suplují reálné pacienty, lze vyšetřit životní funkce, a navíc umí komunikovat prostřednictvím lektora. Zpočátku jsme si s jednoduchým zázemím vystačili. Nyní se však můžeme posunout dál – máme realističtější prostředí, možnost simulace bez nutnosti zásahu lektora,“ říká k realizovanému projektu  MUDr. Jana Kubalová, náměstkyně ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání v ZZS JmK.

Nároky na odbornost zdravotnické záchranné služby se neustále zvyšují. Medicína se stále vyvíjí, postupy mění, je potřeba připravit zdravotnické záchranáře na samostatnou činnost i rozhodování, navíc se zvyšují možnosti péče o pacienta díky lepšímu technickému vybavení. 

Zdravotnická péče je více centralizována, na záchranářích je nejen rozpoznat a správně ošetřit vzniklé onemocnění nebo úraz, ale také pacienta správně směrovat do cílového zařízení, které mu může poskytnout potřebnou péči. Centrum bylo slavnostně otevřeno 23. ledna 2020, tedy krátce před vypuknutím epidemie covid-19, a záhy i přes komplikovanou situaci najelo do intenzivního výukového režimu. ZZS JmK v novém centru uspořádalo on-line konferenci a pořádá pravidelnou on-line výuku. Volné prostory byly využity jako sklad pro ochranné pomůcky a přízemí budovy s garáží a skladem se stalo základnou pro biohazard tým. Moc jsme se na otevření těšili, ale zároveň jsme měli strach, abychom se s těmi technologiemi naučili pracovat a opravdu je na 100 % využili při výcviku našich kolegů,“ komentuje prvotní obavy paní Kubalová. Možnosti nového střediska totiž současně přinesly nutnost změn v koncepci výuky, více práce pro všechny lektory a v některých zaměstnancích vyvolávaly i obavy. Nakonec je to právě praktická výuka prostřednictvím simulací, která se na středisku těší největší odezvě a pozitivním ohlasům, a jak paní Kubalová podotýká: „Výjezdová skupina pracuje mnohem realističtěji a bez přímého zásahu lektora, případné chyby si řeší rovnou mezi sebou.“

Díky podpoře z IROP se podařilo vybudovat jedinečné výcvikové a vzdělávací středisko pro zdravotnickou záchrannou službu s nejmodernějšími technologiemi, které ve výsledku slouží celému kraji i jeho návštěvníkům. Projekt splnil naše očekávání. Vlastně čím více v našem novém středisku fungujeme, tím více jsme z něj nadšeni,“ říká paní Kubalová a připomíná obrovský posun od minulého roku, kdy výuka jihomoravské záchranky ještě probíhala ve sklepě“, k moderním prostorám v současnosti. Přednemocniční péče se může zlepšit jen pravidelným opakováním a nácviky. A když jsou k tomu kvalitní pomůcky a pěkné prostředí, tak je to radost,“ doplňuje. S nadsázkou lze říci, že otevření Vzdělávacího a výcvikového střediska zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje skutečně přišlo v pravý čas.

Moderní
Kraj realizace: Jihomoravský kraj
Příjemce dotace: Jihomoravský kraj
Výše dotace: 86 057 818 Kč

307 nových nebo modernizovaných hasičských zbrojnic a stanic záchranky

Díky penězům z EU k vám přijede hasičské auto dřív než v minulosti. Navíc bude modernější. Stejně tak sanitka, která vám díky tomu možná zachrání život. Unie podpořila integrovaný záchranný systém nákupem 1 640 kusů techniky, stavbou či modernizaci 307 hasičských zbrojnic či výjezdových stanic záchranky. Minuty a vteřiny rozhodují. Díky penězům z unie se dočkáte pomoci dřív než v minulosti.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Ještě na sklonku roku 2019 probíhala praktická výuka záchranářů Jihomoravského kraje v provizorních prostorách skladů v suterénu jejich výjezdové základny v Brně-Bohunicích. Tyto podmínky byly již nevyhovující; chybělo zázemí pro zajištění odborné přípravy záchranářského sboru, technické vybavení i simulátory, které zasazují výcvik do reálného prostředí. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl proto podpořen vznik nového Vzdělávacího a výcvikového střediska zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (dále ZZS JmK).

Jihomoravská záchranka systematicky a intenzivně školí své zaměstnance od roku 2013. Zajišťuje nejen výuku zdravotnických záchranářů, ale i příslušníků ostatních složek integrovaného záchranného systému a nabízí kurzy první pomoci pro veřejnost. Nová budova, která vznikla díky podpoře z IROP, je plná moderních technologií. Středisko nabízí simulaci v komplikovaném terénu i ve výškách, k čemuž slouží speciální lezecká stěna. V simulačních místnostech je možné navodit atmosféru v jakékoliv denní době, tedy i za úplné tmy. Na nových simulátorech (mezi nimi je i rodička a dítě), které suplují reálné pacienty, lze vyšetřit životní funkce, a navíc umí komunikovat prostřednictvím lektora. Zpočátku jsme si s jednoduchým zázemím vystačili. Nyní se však můžeme posunout dál – máme realističtější prostředí, možnost simulace bez nutnosti zásahu lektora,“ říká k realizovanému projektu  MUDr. Jana Kubalová, náměstkyně ředitele pro krizovou připravenost a vzdělávání v ZZS JmK.

Nároky na odbornost zdravotnické záchranné služby se neustále zvyšují. Medicína se stále vyvíjí, postupy mění, je potřeba připravit zdravotnické záchranáře na samostatnou činnost i rozhodování, navíc se zvyšují možnosti péče o pacienta díky lepšímu technickému vybavení. 

Zdravotnická péče je více centralizována, na záchranářích je nejen rozpoznat a správně ošetřit vzniklé onemocnění nebo úraz, ale také pacienta správně směrovat do cílového zařízení, které mu může poskytnout potřebnou péči. Centrum bylo slavnostně otevřeno 23. ledna 2020, tedy krátce před vypuknutím epidemie covid-19, a záhy i přes komplikovanou situaci najelo do intenzivního výukového režimu. ZZS JmK v novém centru uspořádalo on-line konferenci a pořádá pravidelnou on-line výuku. Volné prostory byly využity jako sklad pro ochranné pomůcky a přízemí budovy s garáží a skladem se stalo základnou pro biohazard tým. Moc jsme se na otevření těšili, ale zároveň jsme měli strach, abychom se s těmi technologiemi naučili pracovat a opravdu je na 100 % využili při výcviku našich kolegů,“ komentuje prvotní obavy paní Kubalová. Možnosti nového střediska totiž současně přinesly nutnost změn v koncepci výuky, více práce pro všechny lektory a v některých zaměstnancích vyvolávaly i obavy. Nakonec je to právě praktická výuka prostřednictvím simulací, která se na středisku těší největší odezvě a pozitivním ohlasům, a jak paní Kubalová podotýká: „Výjezdová skupina pracuje mnohem realističtěji a bez přímého zásahu lektora, případné chyby si řeší rovnou mezi sebou.“

Díky podpoře z IROP se podařilo vybudovat jedinečné výcvikové a vzdělávací středisko pro zdravotnickou záchrannou službu s nejmodernějšími technologiemi, které ve výsledku slouží celému kraji i jeho návštěvníkům. Projekt splnil naše očekávání. Vlastně čím více v našem novém středisku fungujeme, tím více jsme z něj nadšeni,“ říká paní Kubalová a připomíná obrovský posun od minulého roku, kdy výuka jihomoravské záchranky ještě probíhala ve sklepě“, k moderním prostorám v současnosti. Přednemocniční péče se může zlepšit jen pravidelným opakováním a nácviky. A když jsou k tomu kvalitní pomůcky a pěkné prostředí, tak je to radost,“ doplňuje. S nadsázkou lze říci, že otevření Vzdělávacího a výcvikového střediska zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje skutečně přišlo v pravý čas.