Udržitelný urbanismus na základě územní studie krajiny

08. září 2020

Správní území obce s rozšířenou působností Kladno se rozkládá na 351 km2. Do oblasti se stěhuje mnoho nových rodin, které nově obydlují dosud nezastavěné části. To s sebou přináší mnohé negativní vlivy, jako je nevyvážené užívání krajiny, odvodnění velké části zemědělských pozemků nebo úbytek domácích druhů dřevin. Problémům lze předcházet vyhotovením komplexního dokumentu, který by upřesnil vymezení typů krajiny a tím i specifika územního rozvoje.

V rámci projektu IROP byl takový dokument vyhotoven. Studie slouží jako podklad pro rozhodování a plánování na území Kladenska, což je významné pro ochranu a rozvoj krajiny i vodní režim na tomto území. Studie navíc předkládá návrhy protipovodňových a protierozních opatření.

Moderní
Kraj realizace: Středočeský kraj
Příjemce dotace: Město Kladno
Výše dotace: 890 100 Kč

307 nových nebo modernizovaných hasičských zbrojnic a stanic záchranky

Díky penězům z EU k vám přijede hasičské auto dřív než v minulosti. Navíc bude modernější. Stejně tak sanitka, která vám díky tomu možná zachrání život. Unie podpořila integrovaný záchranný systém nákupem 1 640 kusů techniky, stavbou či modernizaci 307 hasičských zbrojnic či výjezdových stanic záchranky. Minuty a vteřiny rozhodují. Díky penězům z unie se dočkáte pomoci dřív než v minulosti.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let