Nová moderní hasičárna pro dobrovolné hasiče v Olomouci

01. srpna 2020

V blízkosti olomouckého chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a pár kilometrů od bývalého premonstrátského kláštera Hradisko se už více než sto let nachází budova hasičské zbrojnice. Přestože si k ní místní dobrovolní hasiči za tu dobu vytvořili silný vztah, z důvodu nedostatku financí na její opravu budova zchátrala, což mělo vliv na práci záchranného sboru. Město proto požádalo o dotaci z IROP, aby mohlo zajistit hasičům nové a moderní zázemí.

Při vytrvalém dešti se na půdě staré hasičské zbrojnice začínaly objevovat skvrny způsobené prosakováním, kvůli podloží z kamene docházelo k pohybu objektu a praskání zdiva, garážová vrata byla v havarijním stavu, na místě chybělo základní sociální zařízení a hasiči také neměli dostatek ploch vhodných k manipulaci s hasičskou technikou.

Technické nedostatky staré hasičárny se ze všech těchto důvodů začínaly podepisovat na práci dobrovolných hasičů, kteří byli při své vytíženosti stále méně efektivní, a negativní dopad se projevil především na jejich reakční době. 

Vzhledem k umístění budovy v památkovém pásmu však nebyla její rekonstrukce možná a vyloučeno bylo i rozšíření zbrojnice. Jedinou možností, jak poskytnout hasičům adekvátní zázemí, které by odpovídalo současným podmínkám k zásahu, bylo proto vybudování nové zbrojnice mimo ochranné pásmo.  

Jak uvádí projektový manažer olomouckého magistrátu Tomáš Růžička, město nemělo dostatek finančních prostředků, aby se do stavby pustilo. Jeho zástupci proto využili dotační výzvy z IROP, která s cílem zvýšit připravenost k řešení a řízení rizik a katastrof nabídla dotace stanicím integrovaného záchranného systému. Podporu z IROP dosahující téměř 12 milionů z celkové částky 13,3 milionu město získalo a postavení nové hasičárny tak už nic nebránilo. 

Její otevření v městské části Chválkovice proběhlo v červnu 2019. „Prostřednictvím nově vybudovaného a po všech stránkách funkčního objektu došlo k rychlejšímu, efektivnějšímu a účinnějšímu řešení mimořádných událostí a krizových situací,“ říká Růžička. Dobrovolní hasiči díky tomu mohou dále vyjíždět k zásahům, kterých za rok stihnou mezi šedesáti a osmdesáti. 

„Jsem opravdu velmi rád, že se nám podařilo situaci ve Chválkovicích takto vyřešit. Jedná se v krátkém období o už druhou úplně novou zbrojnici, kterou jsme dokázali dobrovolným hasičům vybudovat,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. „Olomouc tak dává najevo, že je vděčná dobrovolným hasičům za jejich dlouholetou obětavou práci ve prospěch všech obyvatel města,“ zdůrazňuje i další z přínosů nové zbrojnice primátor Mirek Žbánek.  

Město však nezanevře ani na bývalou hasičskou budovu. Přestože už aktivně hasičům neslouží, bude i nadále na jejich práci upozorňovat. Město v ní chce totiž vybudovat muzeum hasičské techniky.

Moderní
Kraj realizace: Olomoucký kraj
Příjemce dotace: Statutární město Olomouc
Výše dotace: 11 993 861 Kč

307 nových nebo modernizovaných hasičských zbrojnic a stanic záchranky

Díky penězům z EU k vám přijede hasičské auto dřív než v minulosti. Navíc bude modernější. Stejně tak sanitka, která vám díky tomu možná zachrání život. Unie podpořila integrovaný záchranný systém nákupem 1 640 kusů techniky, stavbou či modernizaci 307 hasičských zbrojnic či výjezdových stanic záchranky. Minuty a vteřiny rozhodují. Díky penězům z unie se dočkáte pomoci dřív než v minulosti.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

V blízkosti olomouckého chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a pár kilometrů od bývalého premonstrátského kláštera Hradisko se už více než sto let nachází budova hasičské zbrojnice. Přestože si k ní místní dobrovolní hasiči za tu dobu vytvořili silný vztah, z důvodu nedostatku financí na její opravu budova zchátrala, což mělo vliv na práci záchranného sboru. Město proto požádalo o dotaci z IROP, aby mohlo zajistit hasičům nové a moderní zázemí.

Při vytrvalém dešti se na půdě staré hasičské zbrojnice začínaly objevovat skvrny způsobené prosakováním, kvůli podloží z kamene docházelo k pohybu objektu a praskání zdiva, garážová vrata byla v havarijním stavu, na místě chybělo základní sociální zařízení a hasiči také neměli dostatek ploch vhodných k manipulaci s hasičskou technikou.

Technické nedostatky staré hasičárny se ze všech těchto důvodů začínaly podepisovat na práci dobrovolných hasičů, kteří byli při své vytíženosti stále méně efektivní, a negativní dopad se projevil především na jejich reakční době. 

Vzhledem k umístění budovy v památkovém pásmu však nebyla její rekonstrukce možná a vyloučeno bylo i rozšíření zbrojnice. Jedinou možností, jak poskytnout hasičům adekvátní zázemí, které by odpovídalo současným podmínkám k zásahu, bylo proto vybudování nové zbrojnice mimo ochranné pásmo.  

Jak uvádí projektový manažer olomouckého magistrátu Tomáš Růžička, město nemělo dostatek finančních prostředků, aby se do stavby pustilo. Jeho zástupci proto využili dotační výzvy z IROP, která s cílem zvýšit připravenost k řešení a řízení rizik a katastrof nabídla dotace stanicím integrovaného záchranného systému. Podporu z IROP dosahující téměř 12 milionů z celkové částky 13,3 milionu město získalo a postavení nové hasičárny tak už nic nebránilo. 

Její otevření v městské části Chválkovice proběhlo v červnu 2019. „Prostřednictvím nově vybudovaného a po všech stránkách funkčního objektu došlo k rychlejšímu, efektivnějšímu a účinnějšímu řešení mimořádných událostí a krizových situací,“ říká Růžička. Dobrovolní hasiči díky tomu mohou dále vyjíždět k zásahům, kterých za rok stihnou mezi šedesáti a osmdesáti. 

„Jsem opravdu velmi rád, že se nám podařilo situaci ve Chválkovicích takto vyřešit. Jedná se v krátkém období o už druhou úplně novou zbrojnici, kterou jsme dokázali dobrovolným hasičům vybudovat,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. „Olomouc tak dává najevo, že je vděčná dobrovolným hasičům za jejich dlouholetou obětavou práci ve prospěch všech obyvatel města,“ zdůrazňuje i další z přínosů nové zbrojnice primátor Mirek Žbánek.  

Město však nezanevře ani na bývalou hasičskou budovu. Přestože už aktivně hasičům neslouží, bude i nadále na jejich práci upozorňovat. Město v ní chce totiž vybudovat muzeum hasičské techniky.