Kulturní

Slavnostní otevření statku č.p. 18 v Milíkově 11.09.2021

Čas a místo události

10:00 - 15:00
Milíkov

Muzeum Cheb má ve správě hrázděný statek v obci Milíkov, jehož rekonstrukce probíhala od roku 2018. Statek bude veřejnosti slavnostně zpřístupněn 11. září. Kromě rekonstrukce historicky hodnotného památkového objektu, zde byla díky dotaci IROP také vybudována první odborně garantovaná etnografická expozice, která si klade za cíl seznámit návštěvníky s dějinami statku, s typologií hrázděných staveb na Chebsku, s každodenním životem na statku, s drobnou řemeslnou a domáckou výrobou i specifiky chebského folklóru.

Zpět na výpis měsíce září