6. místo – Základní škola Kolín V., Mnichovická 62