Aktivní

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – I. etapa

Popis projektu

Před rokem 1989 bylo běžnou praxí, že lidé s fyzickým či mentálním postižením trávili celé dny zavření ve velkokapacitních ústavech. To vedlo k jejich vyčlenění z běžného života a společnosti. Snahu vyjet ze zajetých kolejí projevila příspěvková organizace Nové Zámky, která zajišťuje péči o 157 klientů ve dvou velkokapacitních ústavních zařízeních. V rámci projektu IROP organizace nakoupila a vybavila tři rodinné domy pro 17 uživatelů. Uživatelé služeb tak nyní nemusí žit v izolaci ústavu, ale mohou prožívat kvalitnější život spolu s širší komunitou v rodinném domě.

Příjemce dotace

Olomoucký kraj

Výše dotace

8 862 144 Kč

Video o projektu

zpět na mapu projektů