Aktivní

Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F

Popis projektu

Sociálních bytů, tedy dostupného prostorově nevyloučeného bydlení s limitovaným nájemným pro zajištění pomoci osobám v bytové nouzi, které by předcházelo sociálnímu vyloučení a s ním souvisejícím společenským problémům, bylo v Liberci nedostatek. S projektem Sociálního bydlení města Liberce přibylo takových bytů hned jedenáct. Bydlení vzniklo díky rekonstrukci a vybavení bytovky v Žitavské ulici, která byla dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Nyní je však opravená a vítá nové nájemníky. Těmi jsou potřební, jejichž příjmy jsou hluboko pod průměrnou mzdou, a kteří se nachází v aktuální bytové nouzi v ekonomicky aktivním věku, ať už jde o absolventy, matky samoživitelky, rodiny nebo jednotlivce.

Příjemce dotace

Město Liberec

Výše dotace

15 519 240 Kč
zpět na mapu projektů