Kulturní

Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci – Městská knihovna

Popis projektu

Městská knihovna č. p. 52 v Žatci je historická památka zařazená na seznamu světového dědictví UNESCO. Znalecký posudek odhalil, že byla tato památkově chráněná budova ve velmi špatném stavu. Posudek konstatoval vážné narušení některých částí krovu působením dřevokazných hub (dřevomorka) a hmyzu (červotoč, tesařík). Aby byla udržena mimořádná univerzální hodnota historického dědictví Města Žatec i pro budoucí generace, byla v rámci projektu zrekonstruována střecha a krovy, opravena fasáda a vyměněna okna. Díky úpravám se podařilo udržet funkční využití památky jakožto městské knihovny.

Příjemce dotace

Město Žatec

Výše dotace

12 281 739 Kč
zpět na mapu projektů