Rekonstrukce objektu na mateřskou školu

Popis projektu

S nedostatečnou kapacitou mateřských škol se potýká nejedna obec České republiky, a tak se část rodičů žádajících o umístění dítěte do předškolního zařízení setkávají s neúspěchem. Někteří nemohou řešit situaci jinak než se o dítě starat doma, přestože jim utíkají pracovní příležitosti. Proto byla pomocí rekonstrukce stávajícího objektu nedaleko centra Ústí nad Labem kapacita soukromé mateřské školy v ulici Bělehradská navýšena. Díky rekonstrukci vzniklo současné, bezbariérové, tvůrčí a komunitního zázemí pro 50 dětí ve věkové hladině 2-3 let. V rámci nové služby je využíváno alternativního typu školky, která se snaží již v raném věku vštěpovat ekologický postoj k životu. Děti mohou trávit více času na venkovním prostranství a seznamovat se s chovem drobného zvířectva. Omezení počtu dětí ve třídě na 12-14 pak umožňuje individuálnější přístup ke specifickým potřebám jednotlivých dětí.

Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Ústecký kraj Příjemce dotace: Soukromá mateřská škola, obecně prospěšná společnost Výše dotace: 41 000 919 Kč
Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Ústecký kraj Příjemce dotace: Soukromá mateřská škola, obecně prospěšná společnost Výše dotace: 41 000 919 Kč
zpět na mapu projektů