Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

Popis projektu

Kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku by vystavěn v letech 1690 – 1696. Barokní stavba, ležící na rozhraní Polabské nížiny a Svitavské pahorkatiny, převzala svůj název od obrazu Panny Marie, který zde nechala vystavit Marie Maxmiliana Eva Terezie hraběnka ze Žďáru. Areál je významným poutním místem a v roce 2018 byl prohlášen za národní kulturní památku. Působením povětrnostních vlivů, mrazu a degradací způsobenou samotným stářím památky se fasády a ohradní zdi octly v havarijním stavu. Při obnově kostela však na jejich renovaci nezbyly finanční prostředky.
V rámci projektu IROP byl vzhled fasády revitalizován. Obnoveny byly zahrady včetně chodníků a laviček, zrekonstruovány byly ohradní zdi okolo kostela a pořídila se evidence návštěvníků. Obnova učinila objekt atraktivnější pro návštěvníky a prodloužila životnost památky pro další generace.

Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Pardubický kraj Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Luže Výše dotace: 9 033 563 Kč
Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Pardubický kraj Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Luže Výše dotace: 9 033 563 Kč
zpět na mapu projektů