Kulturní

Oprava objektu č. p. 92 Dřevěnka

Popis projektu

Nejvýznamnější kulturní dědictví v Úpici – Dřevěnka č.p. 92 vlivem nedostatečné údržby objektu dlouhou dobu chátrala. Nyní je však toto jedinečné technické dědictví zachráněno a Dřevěnka je otevřena pro veřejnost. Rekonstrukce zahrnovala výměnu podlahy, rozvodů vody a kanalizace, sanaci zdiva a další zásahy. Navíc byly instalovány požární detektory a hromosvod, a tak je teď Dřevěnka lépe chráněna pro budoucí generace.

Příjemce dotace

MĚSTO ÚPICE

Výše dotace

6 894 855 Kč
zpět na mapu projektů