Dostupný

Obnova vozového parku MHD v DPO I. – lokalita Hranečník

Popis projektu

Dopravní podnik Ostrava ročně přepraví okolo 88 milionů osob. Provoz podniku přitom není bezproblémový. Potýká se především se stářím některých vozů, které do ovzduší vypouštějí velké množství emisí. Jsou poruchové a jejich provoz je velmi nákladný. Velká část vozů navíc není bezbariérová, a tak podnik nemůže zaručit dostatek nízkopodlažních spojů pro občany na invalidním vozíku nebo seniory. Pořízení nových vozů je velmi nákladné a i přes veškeré snahy se nedaří hromadnou dopravu dostatečně rychle modernizovat.

V rámci projektu IROP bylo nakoupeno pět tramvají, dva trolejbusy a autobus poháněný stlačeným zemním plynem. Infrastruktura veřejné dopravy v Ostravě se tím zkvalitnila a pro osoby s omezenou schopností pohybu vznikly nové možnosti dopravy.

Příjemce dotace

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Výše dotace

148 357 106 Kč

Video o projektu

zpět na mapu projektů