Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

Popis projektu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie patří do skupiny mimořádně hodnotných pozdně gotických kostelů vybudovaných v době kolem roku 1500 na území někdejšího panství českokrumlovských vladařů pánů z Rožmberka. Zatímco pozdně gotická architektura a nástěnné malby připomínají dobu vzniku kostela, bohaté vnitřní vybavení pochází zejména z období vrcholného baroka, kdy poutní kostel zažíval období své největší proslulosti.
Protože však od té doby uplynula řádka let, stav kostela se mezitím zhoršil. Opravám tak neunikly krovy, střechy ani fasády kostela. Obnoveny byly interiéry kaple sv. Jana Nepomuckého včetně vybraných částí mobiliáře. Posíleno bylo zabezpečení kostela a provedena digitalizace, která návštěvníkům umožňuje zúčastnit se virtuální prohlídky památky. Úprav se dočkala také parková zeleň v okolí kostela.

Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Jihočeský kraj Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Kájov Výše dotace: 24 612 983 Kč
Kulturní
Informace o projektu Kraj realizace: Jihočeský kraj Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Kájov Výše dotace: 24 612 983 Kč
zpět na mapu projektů