Perspektivní

Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy – strojní část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

Popis projektu

Sigmundova střední škola strojírenská v Lutíně patří k nejvýznamnějším středním školám vzdělávající žáky v oboru strojírenství. V něm dochází k neustálému vývoji technologických postupů a k celkové modernizaci. Průběžná obnova vybavení je velmi nákladná. Zastaralé vybavení školních dílen však vytváří propast mezi vzděláním žáků a pozdější skutečnou praxí. V Sigmundově střední škole byly zastaralé a většinou poruchové dvě třetiny vybavení.
V rámci projektu bylo nakoupeno nové strojní vybavení jako například hrotová bruska, radiální a sloupové vrtačky, univerzální frézky, rukodělné frézky nebo univerzální hrotové soustruhy. Žáci mají nyní možnost učit se řemeslu na nejnovějších přístrojích, což prohlubuje jejich odbornou znalost.

Příjemce dotace

Olomoucký kraj

Výše dotace

26 548 295 Kč
zpět na mapu projektů