Perspektivní

Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

Popis projektu

Ve cvičném areálu pro chov skotu získávají žáci oboru Agropodnikání a Zemědělec – farmář praktické dovednosti. Stav areálu přestal odpovídat způsobům práce v moderním zemědělství a stal se nevyhovujícím. Byl uzpůsoben k vázanému ustájení zvířat a zastaralému způsobu získávání mléka, žáci zde neměli zázemí potřebné pro kvalitní výuku. V areálu nebyl dostatečný prostor pro chov a ošetřování zvířat ani zkoumání vzorků. Žákům tak znemožňoval řádnou přípravu na budoucí povolání.

Díky projektu IROP byl vybudován zcela nový moderní areál pro cvičný skot. Ten disponuje stájemi, úvazištěm, pastvinami, moderní zemědělskou technikou a zázemím pro žáky. Žáci mají nyní možnost pracovat s moderními technologiemi a po dokončení školy se lépe uplatní v oboru zemědělství.

Příjemce dotace

Královéhradecký kraj

Výše dotace

79 406 353 Kč

Video o projektu

zpět na mapu projektů