Perspektivní

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

Popis projektu

Kvůli špatnému architektonickému řešení budovy a nedostatečným prostorovým kapacitám, v nichž se nacházela Městská knihovna Písek nebylo možné dále rozšiřovat a obohacovat sbírku knih. Prostory nebyly vhodné pro pořádání vzdělávacích akcí, seminářů nebo workshopů.

V rámci projektu byla knihovna přesunuta do budovy bývalé školy nacházající se na Alšově náměstí. Zájmové i celoživotní vzdělávání odborné i laické veřejnosti nyní zajišťuje nově vzniklé multifunkční centrum. V budově nechybí bezbariérový přístup.

Příjemce dotace

Město Písek

Výše dotace

11 189 829 Kč
zpět na mapu projektů