Perspektivní

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Popis projektu

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích nebyla s ohledem na technologický rozvoj a vývoj IT technologií dobře vybavena. V dílně chybělo například zařízení pro manipulaci s nadměrnými bloky kamene nebo pro některé operace nenahraditelná CNC lanová pila. Počítače v laboratoři nebyly dostatečně výkonné a softwarový systém neumožňoval žákům držet krok s vývojem technologií v jejich oboru. Rychlý vývoj nestačila škola pro nedostatek finančních prostředků zohledňovat.
V rámci projektu bylo pořízeno vybavení do odborné dílny, laboratoře a počítačové učebny. Zajistilo se rychlé připojení k internetu. Nakonec tak vzniklo unikátní vzdělávací zařízení, které je na území České republiky jediným svého druhu. Znalosti a dovednosti získané díky modernizaci dílen umožňují absolventům lepší uplatnění v budoucích profesích.

Příjemce dotace

Královéhradecký kraj

Výše dotace

9 484 559 Kč
zpět na mapu projektů