Nová pozorovací kopule a planetárium ve hvězdárně prof. Františka Nušla