Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné