Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských oborů – učebna metrologie a technického měření