Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci – Městská knihovna