Modernizace návazné péče Nemocnice Sokolov – projekt I.