Modernizace multifunkční odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského