IROP OČIMA DĚTÍ – 6 – Základní škola Kolín V., Mnichovická 62