IROP OČIMA DĚTÍ – 10 – Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 13