V Domě rodiny poradí s praktickými věcmi i vztahy mezi lidmi

04. ledna 2023

V obci Soběšovice nedaleko Havířova vyrostlo komunitní centrum Dům farní rodiny. Kromě církevních aktivit je otevřeno široké veřejnosti. Jedním z jeho úkolů je předcházet sociálnímu vyloučení místních lidí.

Základní poradenství poskytuje sociální pracovnice Terezie Chytková, místní obyvatelka, která je členkou farnosti provozující komunitní centrum. Má tedy nejen odborné znalosti, ale také dobře zná místní prostředí. 

Komunitní centrum pomáhá s penězi i duševně

„Obrátila se na mě maminka dcery samoživitelky, která se nedávno přistěhovala zpět k rodičům se svým malým dítětem. Vzhledem k nízkým příjmům dcery se paní přišla poradit o možnostech finanční podpory, kterou by dcera mohla získat,“ uvádí příklad sociální pracovnice Terezie Chytková. 

Dcera se rovněž potýkala s psychickými problémy vyžadujícími odbornou pomoc. „S paní jsme probraly jak možnosti peněžních dávek, které stát poskytuje, tak i nabídku služeb, kde by mohla dcera najít psychologickou podporu,“ dodává sociální pracovnice. 

Zázemí pro osmdesát lidí týdně

I když nejčastěji zde lidé hledají pomoc s orientací ve finančních dávkách, komunitní centrum neposkytuje jenom sociální poradenství.

Každý týden se tu setká až osmdesát lidí. „Je to zázemí pro lidi, kteří chtějí navazovat vzájemné vztahy, vzdělávat se a tím přirozeně snižovat riziko sociálního vyloučení,“ vysvětluje Terezie Chytková. Vzhledem k rozmanitým aktivitám, které soběšický Dům rodiny provozuje, si na své přijdou návštěvníci každého věku.

Funguje zde i Klub rodičů Sobíšek, pod jehož hlavičkou probíhají příměstské tábory pro rodiny s dětmi. Pro menší děti klub pořádá pravidelné Sobíškohrátky, nabídku rozšířil o výuku hry na zobcovou flétnu a angličtinu, což lidé na malé vesnici velmi uvítali. Životnímu prostředí se věnuje dobrovolnická skupina dětí od deseti do patnácti let Sobratte.

Program tady nabízejí i pro dospělé. „Lidé mají zájem o primární prevenci formou vzdělávacích akcí v oblastech komunikace v rodině a mezilidských vztahů,“ uvádí sociální pracovnice. Největší zájem vyvolaly přednášky Rozdíl mezi „hodným“ a zodpovědným rodičem a Hýčkací komunikace nejen v rodině. 

V komunitním centru probíhá i výuka náboženství. Farníci se zde setkávají po bohoslužbách nebo v rámci různých společenství ‒ například mužů, manželů či biřmovanců. Pořádají zde i přípravy snoubenců na svatbu nebo rodičů na křest. 

Umí si poradit s evropskou podporou

Stavbu komunitního centra Dům farní rodiny v Soběšovicích umožnila dotace 4,7 milionu korun z fondů Evropské unie, která byla poskytnuta prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Příjemcem podpory byla Římskokatolická farnost Domaslavice, která je součástí ostravsko-opavské diecéze. Biskupství zdárně uskutečnilo řadu dalších projektů, kromě vybudování komunitních center v dalších obcích se postaralo o revitalizaci několika kostelů nebo modernizaci učeben.

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele MAS Pobeskydí, z.s.

Komunitní centrum
Aktivní
Kraj realizace: Moravskoslezský kraj
Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Domaslavice
Výše dotace: 4 744 393 Kč

113 nových komunitních center

Komunita. Komunikace. Pomoc. Ne, setkávat se nemusíme jen v hospodách, které navíc postupně mizí. Komunitní centra jsou stále oblíbenějšími místy. Posouvají vpřed činnosti spolků, pomáhají potřebným, ale umožňují si prostě jen popovídat o věcech, které nás těší či trápí. Díky evropským penězům jich každý rok vzniklo téměř šest nových. Celkem 113.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

V obci Soběšovice nedaleko Havířova vyrostlo komunitní centrum Dům farní rodiny. Kromě církevních aktivit je otevřeno široké veřejnosti. Jedním z jeho úkolů je předcházet sociálnímu vyloučení místních lidí.

Základní poradenství poskytuje sociální pracovnice Terezie Chytková, místní obyvatelka, která je členkou farnosti provozující komunitní centrum. Má tedy nejen odborné znalosti, ale také dobře zná místní prostředí. 

Komunitní centrum pomáhá s penězi i duševně

„Obrátila se na mě maminka dcery samoživitelky, která se nedávno přistěhovala zpět k rodičům se svým malým dítětem. Vzhledem k nízkým příjmům dcery se paní přišla poradit o možnostech finanční podpory, kterou by dcera mohla získat,“ uvádí příklad sociální pracovnice Terezie Chytková. 

Dcera se rovněž potýkala s psychickými problémy vyžadujícími odbornou pomoc. „S paní jsme probraly jak možnosti peněžních dávek, které stát poskytuje, tak i nabídku služeb, kde by mohla dcera najít psychologickou podporu,“ dodává sociální pracovnice. 

Zázemí pro osmdesát lidí týdně

I když nejčastěji zde lidé hledají pomoc s orientací ve finančních dávkách, komunitní centrum neposkytuje jenom sociální poradenství.

Každý týden se tu setká až osmdesát lidí. „Je to zázemí pro lidi, kteří chtějí navazovat vzájemné vztahy, vzdělávat se a tím přirozeně snižovat riziko sociálního vyloučení,“ vysvětluje Terezie Chytková. Vzhledem k rozmanitým aktivitám, které soběšický Dům rodiny provozuje, si na své přijdou návštěvníci každého věku.

Funguje zde i Klub rodičů Sobíšek, pod jehož hlavičkou probíhají příměstské tábory pro rodiny s dětmi. Pro menší děti klub pořádá pravidelné Sobíškohrátky, nabídku rozšířil o výuku hry na zobcovou flétnu a angličtinu, což lidé na malé vesnici velmi uvítali. Životnímu prostředí se věnuje dobrovolnická skupina dětí od deseti do patnácti let Sobratte.

Program tady nabízejí i pro dospělé. „Lidé mají zájem o primární prevenci formou vzdělávacích akcí v oblastech komunikace v rodině a mezilidských vztahů,“ uvádí sociální pracovnice. Největší zájem vyvolaly přednášky Rozdíl mezi „hodným“ a zodpovědným rodičem a Hýčkací komunikace nejen v rodině. 

V komunitním centru probíhá i výuka náboženství. Farníci se zde setkávají po bohoslužbách nebo v rámci různých společenství ‒ například mužů, manželů či biřmovanců. Pořádají zde i přípravy snoubenců na svatbu nebo rodičů na křest. 

Umí si poradit s evropskou podporou

Stavbu komunitního centra Dům farní rodiny v Soběšovicích umožnila dotace 4,7 milionu korun z fondů Evropské unie, která byla poskytnuta prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Příjemcem podpory byla Římskokatolická farnost Domaslavice, která je součástí ostravsko-opavské diecéze. Biskupství zdárně uskutečnilo řadu dalších projektů, kromě vybudování komunitních center v dalších obcích se postaralo o revitalizaci několika kostelů nebo modernizaci učeben.

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele MAS Pobeskydí, z.s.