V Děčíně mají nová nízkoemisní vozidla MHD

08. září 2020

Dopravní podnik města Děčín při přepravě cestujících používal některé již starší nevyhovující autobusy využívající naftový pohon. Autobusy nesplňovaly závaznou normu Evropské unie z roku 2000 stanovující limitní hodnoty škodlivin vypouštěných do ovzduší, přestože požadavky EU se od té doby ještě zpřísnily. Podnik však neměl dostatek finančních prostředků na modernizaci celého vozového parku.

V rámci projektu IROP bylo nakoupeno 21 nových nízkopodlažních nízkoemisních vozidel, která splňují nejnovější kritéria EU. Kromě přímého pozitivního dopadu na životní prostředí modernizace také zatraktivnila hromadnou dopravu, a tím přispěla k omezení individuální dopravy automobilem.

Dostupný
Kraj realizace: Ústecký kraj
Příjemce dotace: Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Výše dotace: 111 013 000 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Dopravní podnik města Děčín při přepravě cestujících používal některé již starší nevyhovující autobusy využívající naftový pohon. Autobusy nesplňovaly závaznou normu Evropské unie z roku 2000 stanovující limitní hodnoty škodlivin vypouštěných do ovzduší, přestože požadavky EU se od té doby ještě zpřísnily. Podnik však neměl dostatek finančních prostředků na modernizaci celého vozového parku.

V rámci projektu IROP bylo nakoupeno 21 nových nízkopodlažních nízkoemisních vozidel, která splňují nejnovější kritéria EU. Kromě přímého pozitivního dopadu na životní prostředí modernizace také zatraktivnila hromadnou dopravu, a tím přispěla k omezení individuální dopravy automobilem.