V Děčíně mají nová nízkoemisní vozidla MHD

08. září 2020

Dopravní podnik města Děčín při přepravě cestujících používal některé již starší nevyhovující autobusy využívající naftový pohon. Autobusy nesplňovaly závaznou normu Evropské unie z roku 2000 stanovující limitní hodnoty škodlivin vypouštěných do ovzduší, přestože požadavky EU se od té doby ještě zpřísnily. Podnik však neměl dostatek finančních prostředků na modernizaci celého vozového parku.

V rámci projektu IROP bylo nakoupeno 21 nových nízkopodlažních nízkoemisních vozidel, která splňují nejnovější kritéria EU. Kromě přímého pozitivního dopadu na životní prostředí modernizace také zatraktivnila hromadnou dopravu, a tím přispěla k omezení individuální dopravy automobilem.

Dostupný
Kraj realizace: Ústecký kraj
Příjemce dotace: Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Výše dotace: 111 013 000 Kč

2155 ekologických vozidel hromadné dopravy

Pamatujete ten divný pach starých autobusů? Tak právě to nám Evropská unie důsledně bere. Z unijních peněz si dopravci pořídili už 2155 autobusů, tramvají a trolejbusů. A jako na potvoru mají všechny nízké emise, případně žádné, protože unie z nějakého důvodu chce, abychom ve městech nedýchali jedy.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let