Technologické centrum pro PRŮMYSL 4.0 má mobilní učebnu

08. září 2020

Společnost VISC s.r.o. poskytuje kariérové poradenství a mladým lidem se tak snaží ukázat, že i ve Zlínském kraji lze najít perspektivní práci v renomovaných a atraktivních společnostech. Žákům základních a středních škol společnost pomáhá s volbou povolání tak, aby co nejvíce odpovídalo jejich zájmům, schopnostem a dovednostem. K tomu využívá širokou škálu propracovaných zajímavých metod. Pro žáky pořádá exkurze do firem, besedy se zajímavými lidmi apod. Společnost neměla k dispozici žádnou odbornou učebnu. Vzdělávání probíhalo vždy v partnerských firmách, kde společnost působila pouze jakožo zprostředkovatel vzdělávacích aktivit a praxí.

Myšlenka pomoci dospívajícím s volbou povolání byla podpořena v rámci projektu IROP. Byly vybudovány dvě odborné učebny a pořízena jedna mobilní. Třidy jsou vybaveny nejmodernější technologií, která žákům umoňuje získat potřebné znalosti. Studenti, kteří projdou programem mají lepší šance se později uplatnit na trhu práce. Navíc je více pravděpodobné, že si povolání vyberou správně.

Perspektivní
Kraj realizace: Zlínský kraj
Příjemce dotace: VISC s.r.o.
Výše dotace: 16 328 503 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Společnost VISC s.r.o. poskytuje kariérové poradenství a mladým lidem se tak snaží ukázat, že i ve Zlínském kraji lze najít perspektivní práci v renomovaných a atraktivních společnostech. Žákům základních a středních škol společnost pomáhá s volbou povolání tak, aby co nejvíce odpovídalo jejich zájmům, schopnostem a dovednostem. K tomu využívá širokou škálu propracovaných zajímavých metod. Pro žáky pořádá exkurze do firem, besedy se zajímavými lidmi apod. Společnost neměla k dispozici žádnou odbornou učebnu. Vzdělávání probíhalo vždy v partnerských firmách, kde společnost působila pouze jakožo zprostředkovatel vzdělávacích aktivit a praxí.

Myšlenka pomoci dospívajícím s volbou povolání byla podpořena v rámci projektu IROP. Byly vybudovány dvě odborné učebny a pořízena jedna mobilní. Třidy jsou vybaveny nejmodernější technologií, která žákům umoňuje získat potřebné znalosti. Studenti, kteří projdou programem mají lepší šance se později uplatnit na trhu práce. Navíc je více pravděpodobné, že si povolání vyberou správně.