Stavební a technologické úpravy valečské palírny

08. září 2020

Valečská pálenice se nachází v malebném městečku Valeč cca 40 km od Karlových Varů. Byla vybudována během roku 2013 a uvedena do provozu v dubnu 2014. Přestože byl v obci Valeč dostatek osob, které hledali práci, místní pálenice musela odmítat zakázky. Pálenice totiž neměla dostatečné technické vybavení a prostorové kapacity, aby byla schopna kvalitně zpracovat a zkvasit ovoce od místních pěstitelů. V zimním období musela provoz omezovat a stávala se nesoběstačnou.

V rámci projektu byly provedeny potřebné stavební a technologické úpravy. Byla rekonstruována budova pálenice a obnoveno sklepení, kde nyní probíhá kvašení. Nakoupeny byly kvasné tanky, terénní čtyřkolka a systémy pro řízení kvasu a pro dopravu rmutu a kvasu. Navíc bylo potřeba s rostoucí výrobou zaměstnat více lidí, kteří jsou nyní zaměstnáváni po celý rok. S rozvojem pálenice oživla celá obec, když začla pálenice pořádat nejrůznější akce jako košty, vinobraní nebo dny otevřených dveří.

Aktivní
Kraj realizace: Karlovarský kraj
Příjemce dotace: Ing. Rudolf Petr
Výše dotace: 3 398 464 Kč

6146 nových míst pro zdravotně zněvýhodněné

Právě tolik pracovních míst pomohly vytvořit evropské peníze pro postižené lidi, nebo pro ty, kteří práci nebyli schopni dlouhodobě najít. Dříve neměli šanci a byli odkázáni na sociální systém. Díky projektům, které financují peníze z Evropské unie, dostali životní šanci. A ono to funguje.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let