Záchranný kruh jménem sociální bydlení

01. srpna 2020

Obyvatelé Zlínského kraje, kteří se ocitli v bytové nouzi, mají novou možnost svoji situaci důstojně řešit. Ve městě Uherský Ostroh lze dnes najít nové sociální byty. Doposud město nabízelo pouze zvýhodněné řízené bydlení ve formě svých městských a chráněných bytů. K této možnosti minulý rok v lednu přibyla ještě další možnost – využití sociálního bydlení. Bývalá budova Základní umělecké školy v ulici Kostelní dnes díky dotaci z IROP disponuje 6 bytovými jednotkami s celkovou kapacitou 12 osob.

Sociální bydlení hází pomyslný záchranný kruh všem, kteří potřebují dostatek času a prostoru pro vyřešení své krizové životní situace.

Jmenovitě zatím sociální bydlení pomohlo maminkám s dětmi, které jsou v rozvodovém řízení, maminkám řešícím alimenty a svěření dětí do péče. Útočiště zde nalezli i příslušníci národnostních menšin a osoby zdravotně znevýhodněné. 

V případě potřeby jsou zde nájemníkům k dispozici i sociální pracovníci. Ti nijak nezasahují do života nájemníků, ale zároveň jsou vždy připraveni podat pomocnou ruku. Sociální odbor mimo jiné úzce spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který v případě potřeby pomáhá s poskytováním preventivní a poradenské činnosti sociálně-právní ochrany děti.

Je dobré říci, že tento typ sociálního bydlení není pro každého. Existují zde podmínky, které jasně vymezují, komu je sociální bydlení k dispozici. Tyto podmínky jsou zde proto, aby se předešlo například jeho případnému zneužití.

Na webových stránkách města lze najít konkrétní informace, které specifikují,  jakým osobám je sociální bydlení určeno. Jedná se především o osoby v bytové a finanční nouzi, osoby bez domova, z azylových domů aj. žádat mohou jednotlivci i rodiny. 

Sociální byty jsou významným nástrojem pro sociální začleňování a jejich výstavba je v naší společnosti velice žádoucí. Finanční podpora z IROP je významnou možností, jak tento druh pomoci realizovat.

Aktivní
Kraj realizace: Zlínský kraj
Příjemce dotace: Město Uherský Ostroh
Výše dotace: 7 152 800 Kč

Obyvatelé Zlínského kraje, kteří se ocitli v bytové nouzi, mají novou možnost svoji situaci důstojně řešit. Ve městě Uherský Ostroh lze dnes najít nové sociální byty. Doposud město nabízelo pouze zvýhodněné řízené bydlení ve formě svých městských a chráněných bytů. K této možnosti minulý rok v lednu přibyla ještě další možnost – využití sociálního bydlení. Bývalá budova Základní umělecké školy v ulici Kostelní dnes díky dotaci z IROP disponuje 6 bytovými jednotkami s celkovou kapacitou 12 osob.

Sociální bydlení hází pomyslný záchranný kruh všem, kteří potřebují dostatek času a prostoru pro vyřešení své krizové životní situace.

Jmenovitě zatím sociální bydlení pomohlo maminkám s dětmi, které jsou v rozvodovém řízení, maminkám řešícím alimenty a svěření dětí do péče. Útočiště zde nalezli i příslušníci národnostních menšin a osoby zdravotně znevýhodněné. 

V případě potřeby jsou zde nájemníkům k dispozici i sociální pracovníci. Ti nijak nezasahují do života nájemníků, ale zároveň jsou vždy připraveni podat pomocnou ruku. Sociální odbor mimo jiné úzce spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který v případě potřeby pomáhá s poskytováním preventivní a poradenské činnosti sociálně-právní ochrany děti.

Je dobré říci, že tento typ sociálního bydlení není pro každého. Existují zde podmínky, které jasně vymezují, komu je sociální bydlení k dispozici. Tyto podmínky jsou zde proto, aby se předešlo například jeho případnému zneužití.

Na webových stránkách města lze najít konkrétní informace, které specifikují,  jakým osobám je sociální bydlení určeno. Jedná se především o osoby v bytové a finanční nouzi, osoby bez domova, z azylových domů aj. žádat mohou jednotlivci i rodiny. 

Sociální byty jsou významným nástrojem pro sociální začleňování a jejich výstavba je v naší společnosti velice žádoucí. Finanční podpora z IROP je významnou možností, jak tento druh pomoci realizovat.