Zrekonstruovaná perla východních Čech opět láká poutníky

01. srpna 2020

Poutní chrám Panny Marie na Chlumku se nachází na okraji města Luže v Pardubickém kraji v okrese Chrudim a je významnou barokní stavbou, které se ne náhodou přezdívá  „perla východních Čech. „Podařilo se zde zachytit to nejpodstatnější z křesťanské historie, informuje pan farář. Kostel má bohatě zlacený interiér se spoustou cenných dřevořezeb a nachází se v něm milostný obraz Panny Marie, vystavený ve zděné kapli s kupolí. Kostel byl postaven na sklonku 17. století italským architektem G. B. Alliprandim podle plánu Pavla Ignáce Bayera – českého stavitele a architekta vrcholného baroka – a dodnes je vyhledávaným cílem poutníků.

V březnu 2016 farnost Luže podala žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži. Ohradní zeď a fasáda barokního chrámu byly v havarijním stavu. Okolní zahrada, která již zdí prorůstala ven, postrádala nové chodníky i lavičky, objekt potřeboval vybudovat i novou vstupní bránu. Farnost doufala, že obnova žalostného vzhledu památky přispěje do budoucna také k větší návštěvnosti poutního místa. Z předpokládaného navýšení na 16 tisíc návštěvníků za rok chrám po realizované rekonstrukci navštívilo kolem 50 tisíc osob: To bylo podstatně víc, než jsme očekávali, komentuje úspěšný projekt farář římskokatolické farnosti Luže Josef Hubálek.

Po mnoho desítek let působící povětrnostní vlivy, deště, mrazy (a také degradace způsobené samotným stářím památky) způsobily, že chrám na Chlumku chátral a začal představovat nebezpečí pro své návštěvníky. Předchozí politický režim nebyl nakloněn investicím do udržování kostelů, a tak nedostatek finančních prostředků pro alespoň základní opravy v této době zanechal na památce také své stopy. Polorozpadlá ohradní zeď navíc nechránila zahradu v blízkosti chrámu. V rámci projektu podpořeného z IROP proběhly kompletní restaurátorské práce na fasádě kostela i celková obnova zahrady chrámu včetně omšelých chodníků a laviček. V zahradě byly vysazeny záhony růží a ovocné stromy, jako švestky a třešně, které zde podle historických pramenů dříve rostly. Současně došlo k rekonstrukci ohradní zdi, do níž byla zasazena brána s čidly umožňujícími evidovat počet návštěvníků. Realizací projektu se tak završilo úsilí posledních deseti let, jehož snahou bylo obnovit krásu barokního chrámu. Během několika následných akcí byl kostel vymalován, zrekonstruovány varhany včetně stroje a nakonec došlo i na stavbu výtahu, který usnadnil vstup možný dříve pouze po zdolání desítky schodů. 

Nádherně opravený kostel představuje ukázku vrcholného baroka. Mimo pravidelné bohoslužby a poutě se v něm pořádají také koncerty – například během festivalu Smetanova Litomyšl. Pečlivou rekonstrukcí a restaurováním interiéru kostela a jeho zahrad došlo k obnově významné barokní památky a jejímu zachování pro stávající i budoucí generace. Díky nové boční bráně a ohradní zdi je nyní poutní chrám na Chlumku lépe chráněný. Zahrady je navíc možné využívat k odpočinku a relaxaci: Lidé sem rádi přijdou jen tak posedět,“ říká pan farář, a často chtějí zůstat až do večera. Takže z toho soudím, že se jim tam opravdu líbí.“ A s nadsázkou dodává: Teď kvůli tomu máme všude cedulky, že je otevřeno do 17 hodin.“ Kostel je veřejnosti přístupný denně od 10 do 17 hodin.

Kulturní
Kraj realizace: Pardubický kraj
Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Luže
Výše dotace: 9 033 563 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Poutní chrám Panny Marie na Chlumku se nachází na okraji města Luže v Pardubickém kraji v okrese Chrudim a je významnou barokní stavbou, které se ne náhodou přezdívá  „perla východních Čech. „Podařilo se zde zachytit to nejpodstatnější z křesťanské historie, informuje pan farář. Kostel má bohatě zlacený interiér se spoustou cenných dřevořezeb a nachází se v něm milostný obraz Panny Marie, vystavený ve zděné kapli s kupolí. Kostel byl postaven na sklonku 17. století italským architektem G. B. Alliprandim podle plánu Pavla Ignáce Bayera – českého stavitele a architekta vrcholného baroka – a dodnes je vyhledávaným cílem poutníků.

V březnu 2016 farnost Luže podala žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži. Ohradní zeď a fasáda barokního chrámu byly v havarijním stavu. Okolní zahrada, která již zdí prorůstala ven, postrádala nové chodníky i lavičky, objekt potřeboval vybudovat i novou vstupní bránu. Farnost doufala, že obnova žalostného vzhledu památky přispěje do budoucna také k větší návštěvnosti poutního místa. Z předpokládaného navýšení na 16 tisíc návštěvníků za rok chrám po realizované rekonstrukci navštívilo kolem 50 tisíc osob: To bylo podstatně víc, než jsme očekávali, komentuje úspěšný projekt farář římskokatolické farnosti Luže Josef Hubálek.

Po mnoho desítek let působící povětrnostní vlivy, deště, mrazy (a také degradace způsobené samotným stářím památky) způsobily, že chrám na Chlumku chátral a začal představovat nebezpečí pro své návštěvníky. Předchozí politický režim nebyl nakloněn investicím do udržování kostelů, a tak nedostatek finančních prostředků pro alespoň základní opravy v této době zanechal na památce také své stopy. Polorozpadlá ohradní zeď navíc nechránila zahradu v blízkosti chrámu. V rámci projektu podpořeného z IROP proběhly kompletní restaurátorské práce na fasádě kostela i celková obnova zahrady chrámu včetně omšelých chodníků a laviček. V zahradě byly vysazeny záhony růží a ovocné stromy, jako švestky a třešně, které zde podle historických pramenů dříve rostly. Současně došlo k rekonstrukci ohradní zdi, do níž byla zasazena brána s čidly umožňujícími evidovat počet návštěvníků. Realizací projektu se tak završilo úsilí posledních deseti let, jehož snahou bylo obnovit krásu barokního chrámu. Během několika následných akcí byl kostel vymalován, zrekonstruovány varhany včetně stroje a nakonec došlo i na stavbu výtahu, který usnadnil vstup možný dříve pouze po zdolání desítky schodů. 

Nádherně opravený kostel představuje ukázku vrcholného baroka. Mimo pravidelné bohoslužby a poutě se v něm pořádají také koncerty – například během festivalu Smetanova Litomyšl. Pečlivou rekonstrukcí a restaurováním interiéru kostela a jeho zahrad došlo k obnově významné barokní památky a jejímu zachování pro stávající i budoucí generace. Díky nové boční bráně a ohradní zdi je nyní poutní chrám na Chlumku lépe chráněný. Zahrady je navíc možné využívat k odpočinku a relaxaci: Lidé sem rádi přijdou jen tak posedět,“ říká pan farář, a často chtějí zůstat až do večera. Takže z toho soudím, že se jim tam opravdu líbí.“ A s nadsázkou dodává: Teď kvůli tomu máme všude cedulky, že je otevřeno do 17 hodin.“ Kostel je veřejnosti přístupný denně od 10 do 17 hodin.