Přírodovědné centrum v Základní škole Nuselská

08. září 2020

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská, stojící na okraji města v sídlištní zástavbě, byla otevřena ve školním roce 1990/1991. Některé učebny nově otevřené školy byly vybaveny staršími, již používanými pomůckami a po letech používání zastaralo i ostatní vybavení odborných učeben. Kvalitní výuka přírodovědných předmětů přitom vyžaduje specializované učebny, v nichž je možné realizovat experimenty, pozorování a další demonstrační aktivity. Naopak výuka bez moderního vybavení nutně ztrácí na efektivitě. Ve škole se dále ukázaly být potřebné stavební úpravy některých stávajících prostor.

Vybudovány a vybaveny proto byly učebna a kabinet digitálních technologií ve třetím podlaží, učebna fyziky, laboratoř chemie a fyziky a přípravna pro chemii a fyziku ve čtvrtém podlaží a nakonec univerzální učebna přírodních věd, multifunkční učebna, skleník, střešní zahrada a plocha pro pozorování s dalekohledem ve střešní nástavbě. Úpravy zahrnovaly též vybudování bezbariérovosti školy.

Perspektivní
Kraj realizace: Kraj Vysočina
Příjemce dotace: Město Havlíčkův Brod
Výše dotace: 58 699 967 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská, stojící na okraji města v sídlištní zástavbě, byla otevřena ve školním roce 1990/1991. Některé učebny nově otevřené školy byly vybaveny staršími, již používanými pomůckami a po letech používání zastaralo i ostatní vybavení odborných učeben. Kvalitní výuka přírodovědných předmětů přitom vyžaduje specializované učebny, v nichž je možné realizovat experimenty, pozorování a další demonstrační aktivity. Naopak výuka bez moderního vybavení nutně ztrácí na efektivitě. Ve škole se dále ukázaly být potřebné stavební úpravy některých stávajících prostor.

Vybudovány a vybaveny proto byly učebna a kabinet digitálních technologií ve třetím podlaží, učebna fyziky, laboratoř chemie a fyziky a přípravna pro chemii a fyziku ve čtvrtém podlaží a nakonec univerzální učebna přírodních věd, multifunkční učebna, skleník, střešní zahrada a plocha pro pozorování s dalekohledem ve střešní nástavbě. Úpravy zahrnovaly též vybudování bezbariérovosti školy.