Rozšíření expozice o T. G. M. k výročí 100 let od založení Československa

01. srpna 2020

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, které je pobočkou Muzea T. G. M. Rakovník, postupně od roku 2003, kdy proběhlo jeho slavnostní otevření, buduje sbírky věnované osobnosti prvního československého prezidenta, jeho rodině a období první republiky. Při příležitosti oslav 100. výročí od založení Československa muzeum díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu významně rozšířilo své expozice o období sklonku života Tomáše Garrigua Masaryka a také jeho odkaz reflektovaný až do současnosti.

Historie budovy bývalého špýcharu, ve které Muzeum T. G. Masaryka v Lánech sídlí, sahá až do 18. století. Od roku 1997, kdy byl objekt vybrán pro účely muzea, prošla budova řadou nezbytných rekonstrukcí. Ještě před realizací podpory z IROP fungovala stálá expozice pouze ve dvou patrech a v části třetího patra budovy muzea. Čtvrté patro zůstávalo nevyužívané. Řada sbírkových předmětů, ale i celá budova, postrádala adekvátní ochranu. Muzeum ročně navštíví kolem 12 tisíc osob. Gros jsou školní skupiny, zájezdy seniorů a rodiny s dětmi, komentuje stoupající trend návštěvnosti ředitelka muzea Magdalena Elznicová Mikesková. Bylo tak nezbytné doplnit  chybějící ochranné prvky, ale i uchované exponáty nejen pro budoucí generace.  

Během realizace byly do muzea v Lánech umístěny nové bezpečnostní vitríny, pořízen byl kamerový systém pro celou budovu i speciální protipožární nátěry celého interiéru, který je ze dřeva. Došlo také na úpravu intenzity umělého osvětlení, což příjemně proměnilo atmosféru uvnitř muzea. Současně byla stávající expozice doplněna o interaktivní a audiovizuální prvky: Díky projektu z IROP jsme vytvořili audioprůvodce ve třech jazycích, takže návštěvníci si mohou expozici procházet sami s výkladem, doplňuje paní ředitelka. Sami mohou také detailně prozkoumat některé vybrané předměty v digitální 3D prezentaci, která je dostupná prostřednictvím mobilní aplikace. Vzácné sbírkové předměty dotýkané T. G. Masarykem byly odborně zrestaurovány.

Nová část expozice s názvem Prezident odešel je situována do dříve nevyužívaných úseků muzea. Tato část prezentuje období sklonku života T. G. M., které strávil právě v Lánech. Podařilo se vystavit vzácné předměty, například Masarykův jezdecký oblek, klobouk a nábytek, nebo například čalouněné křeslo ze zámku v Lánech či proutěný nábytek, na kterém sedával v zámeckém parku, a spoustu dalších předmětů, říká ředitelka muzea paní Elznicová Mikesková. Ve čtvrtém patře jsou pak popsány události po Masarykově smrti, jež představují, jak následující politické režimy zacházely s jeho odkazem. Nová expozice byla slavnostně otevřena 28. října 2018 a těší se na všechny své návštěvníky.

Kulturní
Kraj realizace: Středočeský kraj
Příjemce dotace: Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace
Výše dotace: 4 340 464 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, které je pobočkou Muzea T. G. M. Rakovník, postupně od roku 2003, kdy proběhlo jeho slavnostní otevření, buduje sbírky věnované osobnosti prvního československého prezidenta, jeho rodině a období první republiky. Při příležitosti oslav 100. výročí od založení Československa muzeum díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu významně rozšířilo své expozice o období sklonku života Tomáše Garrigua Masaryka a také jeho odkaz reflektovaný až do současnosti.

Historie budovy bývalého špýcharu, ve které Muzeum T. G. Masaryka v Lánech sídlí, sahá až do 18. století. Od roku 1997, kdy byl objekt vybrán pro účely muzea, prošla budova řadou nezbytných rekonstrukcí. Ještě před realizací podpory z IROP fungovala stálá expozice pouze ve dvou patrech a v části třetího patra budovy muzea. Čtvrté patro zůstávalo nevyužívané. Řada sbírkových předmětů, ale i celá budova, postrádala adekvátní ochranu. Muzeum ročně navštíví kolem 12 tisíc osob. Gros jsou školní skupiny, zájezdy seniorů a rodiny s dětmi, komentuje stoupající trend návštěvnosti ředitelka muzea Magdalena Elznicová Mikesková. Bylo tak nezbytné doplnit  chybějící ochranné prvky, ale i uchované exponáty nejen pro budoucí generace.  

Během realizace byly do muzea v Lánech umístěny nové bezpečnostní vitríny, pořízen byl kamerový systém pro celou budovu i speciální protipožární nátěry celého interiéru, který je ze dřeva. Došlo také na úpravu intenzity umělého osvětlení, což příjemně proměnilo atmosféru uvnitř muzea. Současně byla stávající expozice doplněna o interaktivní a audiovizuální prvky: Díky projektu z IROP jsme vytvořili audioprůvodce ve třech jazycích, takže návštěvníci si mohou expozici procházet sami s výkladem, doplňuje paní ředitelka. Sami mohou také detailně prozkoumat některé vybrané předměty v digitální 3D prezentaci, která je dostupná prostřednictvím mobilní aplikace. Vzácné sbírkové předměty dotýkané T. G. Masarykem byly odborně zrestaurovány.

Nová část expozice s názvem Prezident odešel je situována do dříve nevyužívaných úseků muzea. Tato část prezentuje období sklonku života T. G. M., které strávil právě v Lánech. Podařilo se vystavit vzácné předměty, například Masarykův jezdecký oblek, klobouk a nábytek, nebo například čalouněné křeslo ze zámku v Lánech či proutěný nábytek, na kterém sedával v zámeckém parku, a spoustu dalších předmětů, říká ředitelka muzea paní Elznicová Mikesková. Ve čtvrtém patře jsou pak popsány události po Masarykově smrti, jež představují, jak následující politické režimy zacházely s jeho odkazem. Nová expozice byla slavnostně otevřena 28. října 2018 a těší se na všechny své návštěvníky.