Jedinečná prezentace dějin i současné myslivosti na hradě Roštejn

01. srpna 2020

Krásné interiéry s dobovým zařízením, dvě upravené hradní expozice historická a interaktivní, rodinná trasa, erbovní, hodovní a botanický sál s řadou restaurovaných exponátů a pečlivě vyvedenými malbami na stěnách, lesní herna, nově přístupná věž s prostorem pro krátkodobé výstavy i unikátní virtuální prohlídka prostor to vše nabízí svým návštěvníkům hrad Roštejn na Vysočině. Úspěšná revitalizace hradu zpřístupnila nové expozice, které nahlížejí do historie pozdně gotické památky a zároveň expresivní formou přibližují téma lesa a lovectví. Rozsáhlým stavebním a expozičním úpravám se hrad těší i díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Hrad Roštejn spadá pod Muzeum Vysočiny Jihlava a plní funkci muzea. Kulturní památka se tyčí na skalním výchozu v 677 m n. m., uprostřed lesů mezi obcemi Telč, Třešť a Batelov v okrese Jihlava. Hrad je obklopen oborou, která byla vyhlášena v roce 1977 státní přírodní rezervací jakožto jedna z největších bučin Českomoravské vrchoviny. Roštýnská obora, jak se okolní přírodní rezervace nazývá, je součástí chráněných oblastí Natura 2000 a sám hrad je umístěn v ochranném pásmu lesa. Před začátkem revitalizace v roce 2014, která započala stavebními pracemi (později reinstalací expozic), se hrad potýkal se špatným stavebně-technickým stavem, expozice byly zastaralé a sbírkové předměty na hranici udržitelnosti. Kvůli nutnosti restaurování navíc nebylo možné některé sbírkové předměty vůbec zpřístupnit. 

Projekt bezpochyby naplnil naše cíle a soudě dle reakcí návštěvníků se podařilo ve vhodné míře zkombinovat nabídku návštěvnických okruhů tak, aby byly pro ně co nejatraktivnější, informuje kastelánka hradu Kateřina Rozinková a doplňuje: Každá z nově upravených hradních expozic si našla (tak jak si tvůrci přáli) své fanoušky –⁠ historická trasa A (byť se zapojením některých interaktivních soudobých prvků) cílí zejména na dospělé návštěvníky a zájemce o dějiny, interaktivní rodinná trasa B, která je bez průvodce, je potom ideální volbou pro návštěvu hradu s malými dětmi. Modernizované expozice nabízejí i ukázku hodování tehdejších obyvatel hradu, zpracována byla také virtuální prohlídka interiéru a celkovou nabídku doplňuje možnost výstupu na hradní věž.

Díky nově zpřístupněným expozicím můžete na hrad Roštejn nahlížet nejen jako na obrannou pevnost, ale i romantický lovecký hrádek a středisko lesnické panské správy, kterými skutečně v minulosti byl. Muzejní instalace připomínají i okolní Roštýnskou oboru, jednu z nejstarších na českém území. Na proměnu hradu jsme pyšní. Potvrdila, že hrad je místo vhodné pro výlety rodin s malými dětmi. Naše prezentace dějin a současnosti myslivosti láká velké i malé návštěvníky, říká paní Rozinková. V průběhu sezony roku 2020 se pohybovala návštěvnost hradu okolo 40 000 platících osob v interiérech, což je podle kastelánky srovnatelné pouze s nejlepšími lety původních expozic. Vzhledem k tomu, že expozice byly uvedeny do provozu postupně, se navíc očekává, že návštěvnost hradu poroste. Co autory projektu zejména těší, je fakt, že se návštěvníci opakovaně do nových expozic vracejí, dodává paní Rozinková.

Kulturní
Kraj realizace: Kraj Vysočina
Příjemce dotace: Kraj Vysočina
Výše dotace: 61 614 785 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Krásné interiéry s dobovým zařízením, dvě upravené hradní expozice historická a interaktivní, rodinná trasa, erbovní, hodovní a botanický sál s řadou restaurovaných exponátů a pečlivě vyvedenými malbami na stěnách, lesní herna, nově přístupná věž s prostorem pro krátkodobé výstavy i unikátní virtuální prohlídka prostor to vše nabízí svým návštěvníkům hrad Roštejn na Vysočině. Úspěšná revitalizace hradu zpřístupnila nové expozice, které nahlížejí do historie pozdně gotické památky a zároveň expresivní formou přibližují téma lesa a lovectví. Rozsáhlým stavebním a expozičním úpravám se hrad těší i díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Hrad Roštejn spadá pod Muzeum Vysočiny Jihlava a plní funkci muzea. Kulturní památka se tyčí na skalním výchozu v 677 m n. m., uprostřed lesů mezi obcemi Telč, Třešť a Batelov v okrese Jihlava. Hrad je obklopen oborou, která byla vyhlášena v roce 1977 státní přírodní rezervací jakožto jedna z největších bučin Českomoravské vrchoviny. Roštýnská obora, jak se okolní přírodní rezervace nazývá, je součástí chráněných oblastí Natura 2000 a sám hrad je umístěn v ochranném pásmu lesa. Před začátkem revitalizace v roce 2014, která započala stavebními pracemi (později reinstalací expozic), se hrad potýkal se špatným stavebně-technickým stavem, expozice byly zastaralé a sbírkové předměty na hranici udržitelnosti. Kvůli nutnosti restaurování navíc nebylo možné některé sbírkové předměty vůbec zpřístupnit. 

Projekt bezpochyby naplnil naše cíle a soudě dle reakcí návštěvníků se podařilo ve vhodné míře zkombinovat nabídku návštěvnických okruhů tak, aby byly pro ně co nejatraktivnější, informuje kastelánka hradu Kateřina Rozinková a doplňuje: Každá z nově upravených hradních expozic si našla (tak jak si tvůrci přáli) své fanoušky –⁠ historická trasa A (byť se zapojením některých interaktivních soudobých prvků) cílí zejména na dospělé návštěvníky a zájemce o dějiny, interaktivní rodinná trasa B, která je bez průvodce, je potom ideální volbou pro návštěvu hradu s malými dětmi. Modernizované expozice nabízejí i ukázku hodování tehdejších obyvatel hradu, zpracována byla také virtuální prohlídka interiéru a celkovou nabídku doplňuje možnost výstupu na hradní věž.

Díky nově zpřístupněným expozicím můžete na hrad Roštejn nahlížet nejen jako na obrannou pevnost, ale i romantický lovecký hrádek a středisko lesnické panské správy, kterými skutečně v minulosti byl. Muzejní instalace připomínají i okolní Roštýnskou oboru, jednu z nejstarších na českém území. Na proměnu hradu jsme pyšní. Potvrdila, že hrad je místo vhodné pro výlety rodin s malými dětmi. Naše prezentace dějin a současnosti myslivosti láká velké i malé návštěvníky, říká paní Rozinková. V průběhu sezony roku 2020 se pohybovala návštěvnost hradu okolo 40 000 platících osob v interiérech, což je podle kastelánky srovnatelné pouze s nejlepšími lety původních expozic. Vzhledem k tomu, že expozice byly uvedeny do provozu postupně, se navíc očekává, že návštěvnost hradu poroste. Co autory projektu zejména těší, je fakt, že se návštěvníci opakovaně do nových expozic vracejí, dodává paní Rozinková.