Děti v kroužcích testují svoji zručnost: programují housenky a staví zámky

15. března 2023

Na základní škole Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem mají děti všestranné zázemí pro svoje mimoškolní aktivity. Ty jim kreativní a zábavnou formou umožňují testovat jejich zručnost a vytvářet zajímavé projekty. 

Zázemí pro ně mohlo vzniknout díky podpoře ve výši 1,1 milionu korun z fondů Evropské unie poskytnuté prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu bylo pořízeno vybavení do tří odborných učeben, ve kterých se nyní děti mohou věnovat činnostem, které přispívají k jejich rozvoji. 

V učebnách fungují kroužky Tvořílek ‒ modelář, Tvořílek ‒ technik a řemeslník a Mladý přírodovědec a digikroužky Animák a Robotík. 

Kapacita kroužků je téměř přeplněná

„Dětem se vybavení učeben líbí. Kapacita kroužků je téměř přeplněná,“ říká ředitelka základní školy Kateřina Bumbalíková. Nejvíc podle ní navštěvují kroužky Tvořílka, ve kterých se věnují modelářství nebo technice, ale i digitální kroužky a Mladý přírodovědec se těší velké oblibě.

V digitálním kroužku Robotík se děti učí pracovat s robotickými housenkami a včelkami s využitím jednoduchého programování. Kroužek je určený pro děti od šesti do devíti let. Digitální Animák je určený pro starší děti od devíti do dvanácti let. 

„O digitální kroužek Animák byl v loňském školním roce velký zájem. Děti si v něm zkoušely vytvořit v počítači vlastní animovaný film pomocí animačního programu s kamerou. Výsledné práce byly prezentovány v rámci školy i pro veřejnost,“ popisuje ředitelka. Sestřih prací je k vidění také na kunčickém obecním youtubovém kanálu.

Děti vytvořily model zámku v Českém Krumlově

V modelářském kroužku se děti v uplynulém školním roce věnovaly nejvíce tvorbě z papíru. Nejprve navázaly na práci skupiny z předchozích let, která rozpracovala část papírového modelu zámku z Českého Krumlova. Kroužek je určený pro děti od devíti do dvanácti let. 

Práce se stavbou z papíru je křehká a vyžaduje pečlivost. „Rozvíjí jemnou motoriku rukou při manipulaci s malými dílky. Děti se přiučily, jak nutné je dobře si práci rozplánovat, neukvapovat se, protože sled postupně na sebe navazujících kroků nejde zaměnit,“ říká Helena Hantkeová, vychovatelka školní družiny, která kroužek vede.

„Kluci si vyrobili i zajímavou samonosnou dráhu ‚do ruky‘, sestavenou z kartonu, špejlí a vlnitého papíru, po které se v neustálé smyčce kutálí kovová kulička. Dráha je nyní v naší družině, kde si s ní můžou hrát všechny děti,“ chlubí se vychovatelka přínosem kroužku. 

Kroužek Tvořílek ‒ konstruktér a řemeslník pak učí děti práci s textilem. Šijí zde hračky a vytvářejí 3D modely. Chodí sem děti od šesti do dvanácti let. 

V Mladém přírodovědci zkoumají živé a přirozeně uhynulé organismy. Pracují zde s mikroskopy, sbírají a lisují rostliny. Kroužek je rozdělený do dvou věkových skupin: od šesti do devíti a od devíti do dvanácti let.

Na základní škole uskutečnili i dva další projekty, které pomohly k vybavení odborných učeben a modernizaci multifukční odborné učebny. Všechny projekty byly realizovány v rámci výzev Místní akční skupiny (MAS) Frýdlantsko-Beskydy. 

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem
Perspektivní
Kraj realizace: Moravskoslezský kraj
Příjemce dotace: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Výše dotace: 1 106 840 Kč

3420 podpořených MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

A co děti, mají si kde hrát? Ano, mají i díky Evropské unii, protože dala peníze na podporu celkem 3420 vzdělávacích zařízení. Možná ani netušíte, že zrovna vaše dítě má ve škole pomůcky, které mu umožní lepší vzdělání. Zaplaceny Evropou. A pokud bychom měli spočítat podpořené mimoškolní aktivity, dostaneme se na číslo, které radši ani nemůžeme zveřejnit. Je příliš vysoké a neuvěřitelné.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Na základní škole Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem mají děti všestranné zázemí pro svoje mimoškolní aktivity. Ty jim kreativní a zábavnou formou umožňují testovat jejich zručnost a vytvářet zajímavé projekty. 

Zázemí pro ně mohlo vzniknout díky podpoře ve výši 1,1 milionu korun z fondů Evropské unie poskytnuté prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu bylo pořízeno vybavení do tří odborných učeben, ve kterých se nyní děti mohou věnovat činnostem, které přispívají k jejich rozvoji. 

V učebnách fungují kroužky Tvořílek ‒ modelář, Tvořílek ‒ technik a řemeslník a Mladý přírodovědec a digikroužky Animák a Robotík. 

Kapacita kroužků je téměř přeplněná

„Dětem se vybavení učeben líbí. Kapacita kroužků je téměř přeplněná,“ říká ředitelka základní školy Kateřina Bumbalíková. Nejvíc podle ní navštěvují kroužky Tvořílka, ve kterých se věnují modelářství nebo technice, ale i digitální kroužky a Mladý přírodovědec se těší velké oblibě.

V digitálním kroužku Robotík se děti učí pracovat s robotickými housenkami a včelkami s využitím jednoduchého programování. Kroužek je určený pro děti od šesti do devíti let. Digitální Animák je určený pro starší děti od devíti do dvanácti let. 

„O digitální kroužek Animák byl v loňském školním roce velký zájem. Děti si v něm zkoušely vytvořit v počítači vlastní animovaný film pomocí animačního programu s kamerou. Výsledné práce byly prezentovány v rámci školy i pro veřejnost,“ popisuje ředitelka. Sestřih prací je k vidění také na kunčickém obecním youtubovém kanálu.

Děti vytvořily model zámku v Českém Krumlově

V modelářském kroužku se děti v uplynulém školním roce věnovaly nejvíce tvorbě z papíru. Nejprve navázaly na práci skupiny z předchozích let, která rozpracovala část papírového modelu zámku z Českého Krumlova. Kroužek je určený pro děti od devíti do dvanácti let. 

Práce se stavbou z papíru je křehká a vyžaduje pečlivost. „Rozvíjí jemnou motoriku rukou při manipulaci s malými dílky. Děti se přiučily, jak nutné je dobře si práci rozplánovat, neukvapovat se, protože sled postupně na sebe navazujících kroků nejde zaměnit,“ říká Helena Hantkeová, vychovatelka školní družiny, která kroužek vede.

„Kluci si vyrobili i zajímavou samonosnou dráhu ‚do ruky‘, sestavenou z kartonu, špejlí a vlnitého papíru, po které se v neustálé smyčce kutálí kovová kulička. Dráha je nyní v naší družině, kde si s ní můžou hrát všechny děti,“ chlubí se vychovatelka přínosem kroužku. 

Kroužek Tvořílek ‒ konstruktér a řemeslník pak učí děti práci s textilem. Šijí zde hračky a vytvářejí 3D modely. Chodí sem děti od šesti do dvanácti let. 

V Mladém přírodovědci zkoumají živé a přirozeně uhynulé organismy. Pracují zde s mikroskopy, sbírají a lisují rostliny. Kroužek je rozdělený do dvou věkových skupin: od šesti do devíti a od devíti do dvanácti let.

Na základní škole uskutečnili i dva další projekty, které pomohly k vybavení odborných učeben a modernizaci multifukční odborné učebny. Všechny projekty byly realizovány v rámci výzev Místní akční skupiny (MAS) Frýdlantsko-Beskydy. 

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.